ศิลปศาสตร์ มธ. ย้ำ น.ศ.แต่งไปรเวตสอบได้ หลังอ.ขู่หักคะแนนคนไม่ใส่ชุดนักศึกษา

ศิลปศาสตร์ มธ. ย้ำ อนุญาตน.ศ.แต่งไปรเวตสอบได้ หลังอ.ขู่หักคะแนนคนไม่ใส่ชุดนักศึกษา

จากกรณี ที่อาจารย์รายวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาบอกให้นักศึกษา ใส่ชุดนักศึกษาเข้าสอบ ในการสอบปลายภาคที่ 1 โดยนำคะแนนมาเป็นแรงจูงใจ ซึ่งนักศึกษาได้อ้างระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าไม่สามารถบังคับให้แต่งชุดใดเข้าสอบได้ ทั้งระบุว่า ที่ต้องหักคะแนนเพราะไม่ต้องการให้มีเด็กที่นอกคอก ซึ่งนักศึกษาได้กล่าวตอบว่า ไม่มีนอกหรือในคอก เพราะนักศึกษาเป็นมนุษย์อยู่ในบ้าน

ซึ่ง ได้มีคนแคปแชทดังกล่าวออกมาเผยแพร่จำนวนมาก และต่างแสดงความคิดเห็นว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเอาชนะนักศึกษาโดยการเปลี่ยนแปลงกฎ และสร้างแรงจูงใจไปเรื่อยๆ อีกทั้ง ระเบียบของมหาวิทยาลัยก็กำหนดเพียงชุดสุภาพเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้เผยแพร่ เอกสาร เรื่องการแต่งกายชุดสุภาพเข้าสอบปลายภาค 1 / 63 ถึง คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ลงนาม ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่า

ตามที่อาจารย์และนักศึกษา สอบถามเข้ามาว่า นักศึกษาสามารถแต่งกายชุดสุภาพเข้าสอบได้หรือไม่นั้น อ้างคู่มือวินัยนักศึกษา หน้า 17-18 ว่าด้วยระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 “ข้อ 6 ในการสอบไล่ หรือ สอบกลางภาค นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือแต่งกายตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณีคณะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด”

ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ และนักศึกษา มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน คณะศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งว่า อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพเข้าสอบปลายภาค 1/63 ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon