‘เยอรมนี’ ถอด ‘ไทย’ พ้นประเทศเสี่ยงสูง ไฟเขียวฉีดวัคซีน 4 ยี่ห้อ ไม่ต้องกักตัว มีผล 5 ธ.ค.

‘เยอรมนี’ ถอด ‘ไทย’ พ้นประเทศเสี่ยงสูง ไฟเขียวฉีดวัคซีน 4 ยี่ห้อ ไม่ต้องกักตัว มีผล 5 ธ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เผยแพร่ประกาศ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 สรุปมาตรการการเดินทางเข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากประเทศไทย โดยเยอรมนีถอดไทยออกจากประเทศเสี่ยงสูงแล้ว ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าและไม่ต้องกักตัว  แต่ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเดินทางคือ มีผลการตรวจเชื้อฯเป็นลบ แบบ PCR Test  หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J มีรายละเอียดดังนี้

สหพันธ์ฯนำรายชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง (High Risk Area) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2564 ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ และไม่ต้องกักตัว อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางจากประเทศไทยมายังสหพันธ์ฯ ยังต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1.ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนเดินทาง (1) ผลการตรวจเชื้อฯเป็นลบ แบบ PCR Test (ไม่เกิน 72 ชม.) หรือ Antigen Test (ไม่เกิน 48 ชม.) หรือ (2) ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ (ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ (3) หลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โดส

2.ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ เว้นแต่ผู้เดินทางจากประเทศไทยเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิกอียูหรือเชงเกน หรือผู้เดินทางได้รับวัคชีนครบถ้วนแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน (เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J) ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โดส สามารถเดินทางเข้าสหพันธ์ฯได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน

โดยที่มาตรการการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้ประสงค์จะเดินทางมายังสหพันธ์ฯ ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon