ราชบัณฑิตยสภา แจง การออกเสียงพระนาม “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ได้ 3 แบบ

จากกรณีที่วันนี้ (26 ต.ค.) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การออกเสียงพระนามที่ถูกต้องของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จาก ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม โดยให้อ่านว่า “พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-ทะ-ระ-มะหา-ภู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดช”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เผยแพร่ข้อมูล การอ่านพระนามตามพระสุพรรณบัฏของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากมีผู้คนสงสัยเป็นจำนวนมาก โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ การใช้ราชาศัพท์ แห่งสำนักราชบัณฑิตยสภา ได้ประชุมกัน พบว่า การอ่านพระนามแตกต่างกัน ระหว่าง ปอ-ระ-มิน-ทระ, ปะ-ระ-มิน-ทระ, ปะ-ระ-มิน-ทะ-ระ

มีความเห็นว่า การอ่านพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านตามจังหวะหนักเบาในภาษาไทย ซึ่งใช้ในราชสำนักมาแต่โบราณคือ

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

หรือจะอ่านพระนาม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ว่า พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-ทระ-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด ตามการอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตแบบมีสมาสคำก็ได้

 

3031

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon