ชมกันพรึบ ครูประจำชั้นยกหลักจิตวิทยา ทำหนังสือขอ ผอ.ให้นักเรียน ม.1 ไว้ผมยาว

ชมกันพรึบ ครูประจำชั้นยกหลักจิตวิทยา ทำหนังสือขอ ผอ.ให้นักเรียน ม.1 ไว้ผมยาว

นับเป็นที่ชื่นชมในโลกออนไลน์ไม่น้อย เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Romklao Changnoi ของ นายร่มเกล้า ช้างน้อย ครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ขอให้นักเรียนได้ไว้ผมยาว โดยว่า

“ด้วยข้าพเจ้า นายร่มเกล้า ช้างน้อย และนางสาวเรวดี เปริญกุล ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อย ช่วยเหลือ ดูแล และรับฟังนักเรียนในประจำชั้นเพื่อแก้ปัญหาและประสานกับโรงเรียน

ในการนี้ นักเรียนในประจำชั้นได้ขอคำปรึกษาและขออนุญาตในการไว้ผมยาว เนื่องจากลักษณะผมของนักเรียนเป็นผมหยิกฟู เมื่อตัดผมสั้นจะทำให้ผมยิ่งหยิกฟูและเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม 8 ขั้นตอน ของอีริคสัน นักเรียนในช่วงอายุ 12-18 ปี เป็นช่วงอายุที่เน้นการหาอัตลักษณ์ของตนเอง ดังนั้น การตัดผมสั้นจะทำให้นักเรียนสับสนในตนเอง และพลาดโอกาสที่จะเติบโตในการเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์ได้”

ทั้งยังแนบรายชื่อนักเรียนที่ขอไว้ผมยาว โดยผู้อำนวยการยังได้ลงนามอนุญาตมาด้วย

ซึ่งครูร่มเกล้าก็ได้เปิดเผยว่า “เมื่อครูประจำชั้น ผอ.และครูปกครองเห็นตรงกัน เชื่อว่าอีกไม่นาน ทรงผมที่โรงเรียนจะเสรี เพราะเมื่อวานเราเห็นตรงกัน 2 ประเด็นคือ ผมยาว-สั้นไม่เกี่ยวกับวินัย ถ้าเอาเข้าจริงอาจจะขอแค่ให้รวบผมก็เพียงพอแล้ว ดีใจ”

โดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้าไปคอมเมนต์ แสดงความชื่นชมจำนวนมาก หลายคนบอกว่า ไม่อยากให้ไว้สั้นเฉพาะเด็กผมฟู แต่รวมถึงเด็กทุกคนที่มีสิทธิจะไว้ผมยาวด้วยเช่นกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon