เปิดเงินเดือน ข้าราชการครู 6 ระดับ ต่ำสุด 1.5 หมื่น สูงสุด 108,000 บาท

เปิดเงินเดือน ข้าราชการครู 6 ระดับ ต่ำสุด 1.5 หมื่น สูงสุด 108,000 บาท

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “เรียนดี มีความสุข” โพสต์ข้อความระบุว่า

เปิดเงินเดือนข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 6 ระดับ

 • ครูผู้ช่วย
 • คศ.1
 • คศ.2
 • คศ.3
 • คศ.4
 • คศ.5

(คศ. มีความหมายว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

Advertisement
 •  ครูผู้ช่วย (เป็นตำแหน่งแรกบรรจุที่ยังไม่มีประสบการณ์)

ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท

 • ครู คศ.1 (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท

 • ครู คศ.2 (ชำนาญการ)
  • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท ขั้นสูง 41,620 บาท
  • ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท
  • จะได้รับเงินเดือนสูงสุด รวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท
 •  ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
  •  ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท ขั้นสูง 58,390 บาท
  • ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 5,600 บาท (2 เด้ง)
  • จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 69,590 บาท
 • ครู คศ.4 (เชี่ยวชาญ)
  • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท ขั้นสูง 69,040 บาท
  • ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท  และค่าตอบแทนพิเศษ 9,900 บาท (2 เด้ง)
  •  จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 88,840 บาท
 •  เงินเดือนครู คศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ)
  • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท ขั้นสูง 76,800 บาท
  •  ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 13,000-15,600 บาท (2 เด้ง)
  •  จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 108,000 บาท

หมายเหตุ :

Advertisement
 1. หลังปรับฐานเงินเดือนใหม่ ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน และข้าราชการครูจะได้ปรับเงินเดือนใหม่เพิ่ม ตามฐานเงินเดือนที่กำหนด
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษโดยอัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จะมีอัตราเท่ากับเงินค่าวิทยฐานะ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังคงมีผลมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอัตราดังนี้ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000/15,600 บาท (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) และเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีเฉพาะข้าราชการครูเท่านั้น ฉะนั้นวิทยฐานะ+ค่าตอบแทนพิเศษ มีดังนี้

วิทยฐานะชำนาญพิเศษ (ชนพ.) 5,600+5,600 =11,200 บาท , วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) 9,900+9,900 = 19,800 บาท, วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ชชพ.) คศ.4 13,000+13,000=26,000 บาท, (คศ.5) 15,600+15,600 = 31,200 บาท)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image