ชาวเน็ตถล่ม เพจกรมศิลป์ หลังโพสต์หมุดคณะราษฎร ไม่ใช่โบราณวัตถุ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร โพสต์ข้อความ ระบุว่าประเด็น “หมุดคณะราษฎร” เป็นโบราณวัตถุ ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หรือไม่?

กรมศิลปากรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้ “โบราณวัตถุ” หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ซึ่งจากนิยามดังกล่าวกรมศิลปากรจึงเห็นว่า หมุดคณะราษฎร์มิใช่โบราณวัตถุตามนัยของ พ.ร.บ.โบราณสถานฯ เนื่องจากหมุดคณะราษฎร์เป็นวัตถุที่พลเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร์ ได้นำมาติดตั้งไว้เมื่อปี พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นเวลา 4 ปี ภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ดังนั้นหมุดคณะราษฎร์จึงมิใช่สังหาริมทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ เพราะหมุดดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงเครื่องหมายระบุตำแหน่งที่เคยมีการประกาศแถลงการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้น

ทั้งนี้ภายหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวมีคนมาแสดงความเห็นคัดค้านจำนวนมาก เช่น ทำไมหมุดคณะราษฎร์ ถึงไม่มีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ครับ ถ้าใช้บรรทัดฐานนี้พวกรูปวัตถุ อนุสาวรีย์ต่างๆก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ด้วยรึเปล่าครับ, อยากให้ไปอ่านและเรียนประวัติศาสตร์ใหม่นะ มันเป็นหลักฐานที่ระบุตำแห่งการประกาศและบอกเวลาด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้องคมนตรี-“ปนัดดา”มอบถุงพระราชทานให้ศิษย์พระดาบส วันเปิดเทอม
บทความถัดไปตร.นำรั้วเหล็กล้อมหมุดหน้าใส ห้ามปชช.เข้าใกล้-ถ่ายรูป