เรื่องจริง! จุฬาฯเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สอน”วิชาจีบคน”ฟรี

ผู้ใช้ทวิตเตอร์‏@jhommino เปิดเผยข้อมูลว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรสอนพิเศษในวิชาจีบคน สร้างความฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์ จนมีผู้รีทวิตกว่า5พันคน จากการตรวจสอบพบว่า วิชาดังกล่าว อยู่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่้วไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และรู้รอบ อย่างอิสระเพื่อเติมเต็มคุณลักษณะบัณฑิตประสงค์ของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของนิสิตเป็นรายบุคล จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรระยะสั้นไม่มีหน่วยกิต เรียกว่า Chulalongkorn University Value-added & Integrity Program หรือ CUVIP เน้นการพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะและทัศนคติ ด้วยกิจกรรม และสาระความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์

โดย วิชาดังกล่าว ชื่อหลักสูตร “วิชาจีบ วิชาที่คุณต้องรู้” โดย สอนโดย อ.ธนิช สุนทรธนกูล เปิดรับ 30 คน ล่าสุด (15 มี.ค.) มีจำนวนสมัคร 14 คน โดยจะทำการเรียนการสอนในวันที่ 30-31 มีนาคมนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร ไม่มีการสอบ ใช้เวลาอบรมระหว่าง 3-12 ชั่วโมง เมื่ออาจารย์ผู้สอนเห็นควรให้ผ่าน จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม ซึ่งนิสิตสามารถเก็บสะสมไว้ในแฟ้มสะสมงานส่วนบุคคลอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/

Advertisement

48

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image