ทปอ.งานเข้า!! เด็กโวยยืนยันสิทธิทีแคสรอบ3/1 แล้ว แต่ชื่อโผล่รอบ 3/2 อีก

โลกโซเชียลโดยเฉพาะทวิตเตอร์กำลังแห่ทวีตปัญหาจากระบบทีแคสรอบ 3 โดยปรากฏว่าเด็กที่ยืนยันสิทธิในรอบทีแคส 3/1 ไปแล้ว แต่กลับยังมีชื่อสอบติดรอบ 3/2 ทั้งที่ตามแนวทางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) รายชื่อของผู้ที่ยืนยันสิทธิในรอบ 3/1 ไปแล้วจะไม่ถูกนำไปประมวลผลในรอบ 3/2

โดยปัญหามีรายชื่อซ้ำในรอบ 3/2 ทั้งที่ยืนยันสิทธิในรอบ 3/1 ไปแล้วนั้น เกิดขึ้นกับหลายๆ มหาวิทยาลัย เช่น

ยืนยันสิทธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สวนสุนันทารอบ 3/1 แต่มีชื่อติดรอบ 3/2 มรภ.สกลนคร,

ยืนยันสิทธิพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในรอบ 3/1 แต่มีชื่อติดรอบ 3/2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.),

ยืนยันสิทธิการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) รอบ 3/1 แต่มีชื่อติด วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.,

ยืนยันสิทธิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบ 3/1 แต่มีชื่อติดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ยืนยันสิทธิคณะบริหาร มรภ.นครราชสีมา รอบ 3/1 แต่มีชื่อติดคณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รอบ 3/2 เป็นต้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon