กรมพลศึกษายกทีมจัดพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการบุคคลพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนันทนาการ เป็นประธานเปิด กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ (ผู้พิการ) ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน ที่ชุนาภา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายถนอมภุยแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเชียงใหม่, ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกีฬา แห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่, พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล้า รองผู้กำกับการ 2 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และผู้แทน ร.ร.กาวิละอนุกูล, ร.ร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร์, ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ร.ร.ศรีสังวาลย์ ร่วมในงานด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการ ให้ได้รับความรู้ด้านกิจกรรมนันทนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าของนันทนาการ รวมถึงการส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่คณะ ซึ่งมีอาจารย์และนักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อ่านกลอน สุจิตต์ วงษ์เทศ : เสนียดจัญไรแสดงตนฝูงคนดี
บทความถัดไป“นายกฯ” ขออย่ากังวล ข่าวกลุ่มก่อความไม่สงบ ใช้ปอเนาะหลบซ่อน