กกท.จัดนิทรรศการ KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

กกท.จัดนิทรรศการ KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

 

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 27 กันยายน

การจัดนิทรรศการ “KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร กกท.ทุกระดับถึงความสำคัญ ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กกท. รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และความร่วมมือของบุคลากร กกท. อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

นิทรรศการ “KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน-1 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. ซึ่งประกอบด้วย การจัดแสดงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management : KM & IM) ที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร กกท.จากฝ่ายสำนักต่างๆ ภายใน กกท.และหน่วยงานนอก รวมทั้งการแสดงผลงานที่ชนะการประกวดการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “การแบ่งปันและการคิดสร้างสรรค์ : Sharing and Creating” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 ชิ้นงานอีกด้วย

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บทความพิเศษ : การเผชิญหน้าทางทหาร ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับอินโด-แปซิฟิก
บทความถัดไปกำปั้นไทยพร้อมลุยมวยสากลชิงแชมป์โลกหนแรกมีเงินรางวัลอื้อพ่วงออปชั่นกองทุนฯ