มือเต็งฉลุยขนไก่SCGจูเนียร์ กรุงเทพฯ

เอสซีจี ร่วมกับ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการแข่งขันแบดมินตัน SCG จูเนียร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2016 ครั้งที่ 36 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษารวม1,500,000 บาท สนามที่ 4 รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดสนามวันแรกอย่างเป็นทางการแล้ว ที่สนามแบดมินตันนวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ 56 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี บรรดามือเต็งของรายการฉลุยเข้ารอบต่อไปได้ถ้วนหน้า นำโดยประเภทชายเดี่ยว เหนือดวง มังกรลอย นักตบคนเก่งรุ่นเล็กมือวางอันดับ 1 ของรายการจากทีมเอ็นจอย วันนี้ยังโชว์ฟอร์มดุดันหลังเปิดสนามรอบแรกใช้เวลาเพียง 20 น.เอาชนะ ราภิญ พึ่งโพธิ์ จากแอดเฟิร์ส ไปไม่ยาก 2-0 เกม 21-5,21-6 ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ จิตินันท์ เมธีดุลสถิตย์ จากภูติ คลับ เอาชนะ พงศ์ประเสริฐ ทรงพินิจ จากบ้านทองหยอด มา 2-0 เกม 21-12, 21-17

ขณะที่ นรุตม์ แสงขำ มือวางอันดับ 2 ของรายการ จากบ้านทองหยอด เอาชนะ วงศกร เหมมณี จากที ไทยแลนด์ ไป 2-0 เกม 21-16 21-12 ด้วยเวลา 30 น. โดยรอบสองจะเข้าไปพบกับ โดมธ์ไทย พุทธิจิระพัชธ์ จากเอ็นจอยทีม ที่เอาชนะ ภูเมธ ธรรมเตชานนท์ จากบอยคลับ 2-0 เกม 21-17,21-11 เช่นเดียวกับ อานิก พลังวชิรา มือวางอันดับ 3/4 ของรายการจากบ้านทองหยอด ไม่น้อยหน้าเข้ารอบต่อไปได้เช่นกันหลังนัดแรกเอาชนะ ธนกฤต แสงพันธ์ จากบอยคลับ 21-8, 21-10ด้วยเวลา 22 น. โดยรอบสองมีโปรแกรมจะเข้าไปพบกับ ปัณณวิชญ์ ชัยนภาเวทย์ (ธนบุรี) ส่วน ภูริธัช อารีย์ จากเอ็มที อารีน่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3/4 ของรายการ ใช้เวลา 20 น. เอาชนะ ภัทรพล น้อยประเสริฐ จากแกรนนูลาร์ ไป 2-0 เกม 21-7, 21-4 ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ ชานน ธโนปจัยโยธิน จากสิงห์ เอชเอช ที่เอาชนะ พิสิฐพงศ์ เงินทิพย์ จากอำพัน ไป 2-0 เกม 21-13, 21-9

สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆ ในรอบแรก มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว วิสา ศรีสุริยะ (แบดมินตันภคภัทร์) ชนะ เทวัญ วงศ์สังวาลย์ (เอ็มที อารีน่า) 21-11, 21-15, ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน (สิงห์ เอชเอช)ชนะ ธนภัทร อาภาพันเลิศ (ที ไทยแลนด์) 21-16, 21-8, ชยุตพงศ์ ชยางกูร ณ อยุธยา (บ้านทองหยอด)ชนะ ศิรวิชญ์ มิ่งมงคลชัย (อินดี้) 21-7, 21-8, กรวิชญ์ ประณีตวตกุล (ที ไทยแลนด์)ชนะ พรพรหม อยู่พรหม (พลสนะแบดมินตัน) 21-10, 21-4, พงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุล (ภูตีคลับ)ชนะ ธนดล พันธ์พานิช (ยูนิตี้) 21-16, 21-14, ธีรภัทร หนึ่งแว่วแดง (บอยคลับ)ชนะ พงศ์กรณ์ เกิดภาณุพัฒน์ (บ้านทองหยอด) 21-13, 16-21, 21-19 ธัชพล จำนงค์ (แบดมินตันดิลก)ชนะ กฤติน ท้วมประถม (อมาตยกุล) 21-1, 21-10, ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ (บ้านทองหยอด)ชนะ ธนกฤต พนาเจริญวงศ์ (เอ็มที อารีน่า)21-12, 21-6, สิรวิชญ์ โสทน (บอยคลับ)ชนะ ณัฐพีร์ ศรีอรุณลักษณ์ (บ้านทองหยอด) 21-11, 25-23, อัครกร ลิมปสุรัติ (ที ไทยแลนด์)ชนะ ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล(บอยคลับ)21-6, 21-12, ธนนนท์ จิตใจภูรี (เอ็มซีพี)ชนะ พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์ (พันธุ์ครุฑ) 21-18, 25-23, สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล (แกรนนูลาร์)ชนะ ธนกฤษ เหล่าวนิชย์(อินดี้) 21-5, 21-1

ประเภทหญิงเดี่ยว ณิชาภา ธรรมเตชานนท์(บอยคลับ)ชนะฐิติวรดา เริ่มยินดี (สิงห์ เอชเอช) 18-21, 21-11,21-11, ปาณิศา พวงสวัสดิ์ (ธนบุรี)ชนะมนัสวีร์ พลธีระเสถียร (ทริปเปิ้ล วี)21-13, 23-21, กัญญาณัฐ สุดเชยชม (บ้านทองหยอด)ชนะรสิตา ลีนะยงค์ชัย (แอดเฟิร์ส) 21-9, 21-13, เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ (บ้านทองหยอด)ชนะมุนา สุขวัฒน์(แกรนนูลาร์) 21-12, 21-14, สุวิชญา เชยกลิ่นเทศ (ที ไทยแลนด์)ชนะกัลป์ปภัส กุลกลิ่นทรัพย์ (อาธีน่ายามาฮ่า) 21-13, 22-24, 21-8, รุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์ (สิงห์ เอชเอช)ชนะพิศุทธิกมล กงนรินทร์ (ต้นกล้าตะวัน) 21-15, 15-21, 21-17 พรนภัส สุริยะฉันทนานนท์(แอดเฟิร์ส) ชนะนลิน ผานุกูล (ทหารอากาศ) 21-4, 21-9,พิชญาภา ภูยาดาว (เกตุแก้ว)ชนะภิญญาพัชญ์ กุลฉิม (บี จี สปอร์ต) 21-11, 21-13, ปณัฐชา งามประดิษฐ์ (ทหารอากาศ)ชนะสิตานัน เหล่าจินดาพันธ์(รอยัลสตาร์)21-8, 21-8, อรณิชา ศิริวัฒนกุล (แอดเฟิร์ส) ชนะสิรินาถ ภิระบรรณ์ (เสนานิคม) 21-18, 21-13, ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร (ทริปเปิ้ล วี)ชนะ ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร (บ้านทองหยอด) 21-9, 12-21, 21-11

Advertisement

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว ภากร โชติพินิจ (ที ไทยแลนด์) ชนะ ณัฐวุฒิ ทรงพุฒิ (แกรนนูลาร์) 21-7, 21-12, ดุสิต ทองคงหาญ (ต้นกล้าตะวัน) ธรรมนูญ นิสากรสิทธิ์ (บอยคลับ) 21-16, 21-15, กรดนัย ตันติยุทธ (เอ็มซีพี)ชนะทีปกร มโนมยางกูร (ธนบุรี) 21-10, 21-19, กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด)ชนะณัฐวัชร์ วัฒนวงษ์คีรี (แอดติจูด) 21-8, 21-7, เสฎฐวุฒิ เจียรธเนศ (บ้านทองหยอด)ชนะณัฐพล รัตนะ (สิงห์ เอชเอช)21-18, 19-21, 21-18, ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์ (เอ็มที อารีน่า)ชนะภัทรวรรธน์ เติมธนะศักดิ์ (บอยคลับ)21-18, 16-21, 21-11, ภาคภูมิ เพชรรักษ์ (ทริปเปิ้ล วี)ชนะอภิโชค เกตุระหงษ์(แกรนนูลาร์) 21-16, 20-22, 21-16, จารุกิตติ์ เอี่ยมดิลกวงศ์ (รอยัลสตาร์)ชนะเอกพัฒน์ เสียมทอง (แอดติจูด) 21-19, 21-16

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image