‘สพล.’นำร่องจัดกิจกรรมลดเรียนเพิ่มเวลารู้17โรงเรียนตามนโยบายรัฐบาล

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (สพล.)

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (สพล.) แถลงข่าวโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการหลังเลิกเรียนตามนโยบายของรัฐบาล ที่โรงแรมกานต์มณี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม

 
นายปริวัฒน์กล่าวว่า สพล.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยส่งเสริม พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน สพล.ได้ยกร่างหลักสูตรสำหรับจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้กับ เด็กอนุบาลและประถมศึกษา 4 หลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรมด้านกีฬา, นันทนาการ, ดนตรี และศิลปะ และได้นำหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรไปทดลอง ใช้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ภาค จำนวน 17 โรงเรียน โดยมี สพล. 17 วิทยาเขต เป็นผู้ประสานงานผลการดำเนินงานพบว่า 1. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีมากซึ่งสถาบันการพลศึกษา จะได้นำหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ไปปรับปรุงเป็นหลักสูตรการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนำไปใช้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีก 102 โรงเรียน และได้จัดอบรมการจัดกิจกรรมทางกายจำนวน 3,800 โรงเรียนทั่วประเทศ

 
สำหรับโรงเรียน 17 โรงเรียนที่นำร่อง ปี 2557 – 2559 ประกอบด้วย ร.ร.คลองท่อม มิตรภาพที่ 160 จ.กระบี่, ร.ร.ชุมชนวัดศรีดอนไชย จ.เชียงใหม่, ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) จ.สุโขทัย, ร.ร.เทศบาลวัดประตูสาร จ.สุพรรณ, ร.ร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จ.ศรีสะเกษ, ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม, ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จ.ลำปาง, ร.ร.วัดอัยยิการาม จ.ปทุมธานี, ร.ร.เทศบาล 4 (ธนวิธี) จ.ยะลา, ร.ร.วัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร, ร.ร.บ้านยาวี – ห้วยโป่ง จ.เพชรบูรณ์, ร.ร.วัดท้องคุ้ง จ.ชลบุรี, ร.ร.เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) จ.ชัยภูมิ, ร.ร.วัดควรวิเศษ 160 จ.ตรัง, ร.ร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) จ.สมุทรสาคร, ร.ร.แทศบาล 3 วัดชัยมงคล จ.อ่างทอง, และ ร.ร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ จ.อุดรธานี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไม่ระวัง! เผาขยะข้างทาง ลามเข้าร้านซ่อม จยย.วอดทั้งหลัง หวิดไหม้ร้านซื้อของเก่าตาม
บทความถัดไป“โอเชียนวัน” หุ่นสำรวจใต้ท้องทะเล