คณะกรรมการผู้ตัดสินแบโผรายชื่อ ‘เชิ้ตดำ’ มีสิทธิสอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนระดับ ‘ฟีฟ่า’

คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกผู้ตัดสินฟุตบอล รวมมทั้งฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อสอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (ฟีฟ่า) ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่มีสิทธิสอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (ฟีฟ่า) ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ตัดสินชายฟุตบอล 10 คน ประกอบด้วย นายศิวกร ภูอุดม, นายมงคลชัย เพชรศรี, นายชัยฤกษ์ งามสม, นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน, นายต่อพงษ์ สมสิงห์, นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ, นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย, นายวรินทร สัสดี, นายอนุสรณ์ หนูแก้ว และนายภาณุมาศ พันธ์สะโม

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินชายฟุตบอล 15 คน ประกอบด้วย นายธเนศ ชูชื่น, นายภัทรพงษ์ กิจสถิต, นายราวุฒิ นาคฤทธิ์, นายอภิชิต โนพวน, นายคมสันต์ คำแผ่น, นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข, นายราเชนทร์ ศรีชัย, นายโชติระวีย์ ทองดวง, นายกษม ลอยมา, นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน, นายไชยา ศรีภักดิ์, นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี, นายสุเมธ เปียศิริ, นายธีรพล สัญญาปลื้ม และนายตูแวยูโซะ กูจิ

รายชื่อผู้ตัดสินหญิงฟุตบอล 7 คน ประกอบด้วย นางสาวพรรษา ชัยสนิท, นางสาวสุนิตา ทองถวิล, นางสาวทัศนีย์ เขื่อนเพชร, ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสราภรณ์ มะนิหมุด, นางสาวอาริยา กฤษวงษ์, นางสาวสุไพรี เทศถมยา และนางสาวสุพัฒชา มะปราง

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงฟุตบอล 11 คน ประกอบด้วย นางสาวสุภาวรรณ หินทอง, นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด, นางสาวอริษา จันทร์โสม, นางสาวศศินา ทองคำ, นางสาวสินีนุช งอยแพง, นางสาวสุวิดา วงค์ไกรษร, นางสาวนุชจลิน อินทร์ชัย, นางสาวมนัดดา ภูพาดหิน, นางสาวมลฤดี จวนใหม่, นางสาววิลาวัณย์ รัตนคช และนางสาวสุทธิตา ไชยหงษ์

รายชื่อผู้ตัดสินชายฟุตซอล 14 คน นายยุทธกร ไม้เกตุ, นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์, นายพรณรงค์ ไกรรอด, นายชลกาญจน์ เหลืองสะอาด, ว่าที่ร้อยตรี กนกศักดิ์ ศิริพล, นายศรายุทธ จันทร, นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอก, นายณัทฐิกรณ์ ส่งแก้ว, นายจิรกานต์ แร่กาสินธุ์, ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์ เทพอินทร์, นายอรรถพล บรรจง, นายพชร แย้มพราย, นายสามารถ คงพัฒน์ และนายณัฐกิตต์ ฮินตัว

รายชื่อผู้ตัดสินหญิงฟุตซอล 1 คน คือ นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา และรายชื่อผู้ตัดสินชายฟุตบอลชายหาด 2 คน ได้แก่ นายสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ และนายศุภฤทธิ์ อุดมา

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย
เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้SISB ฐานแน่นโชว์กำไรไตรมาส 2/62 โต 150% เหตุจำนวนนักเรียนเพิ่ม-ต้นทุนดอกเบี้ยลดลง
บทความถัดไป‘วิษณุ’ ชี้ปมถวายสัตย์จบที่ศาลรธน. ไม่รู้ ‘บิ๊กตู่’ เลือกเงียบ เป็นวิธีดีสุดหรือไม่