กรมพลศึกษา จัดอบรมอาสาสมัครกีฬา 5 รุ่น ที่นครราชสีมา

กรมพลศึกษา จัดอบรมอาสาสมัครกีฬา 5 รุ่น ที่นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 โดยมีนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และผู้ผ่านการอบรมจำนวน 207 คน ร่วมด้วย

สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา และการกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 207 คน จาก อำเภอเมือง อำเภอเทพารักษ์ และอำเภอขามทะเลสอ โดยผู้ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนการพลศึกษาและการกีฬาของประชาชนต่อไป

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “กรมพลศึกษา ดำเนินการภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 โดยจัดการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายของกรมพลศึกษา (อสก.)ให้ครบ 75,086 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อแนะนำแนวทางการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรบ ก่อนจะนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในท้องถิ่นของตนเอง

หลังจากที่ผ่านการอบรมจากกรมพลศึกษาแล้ว อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จะเป็นเครือข่ายสำคัญในการส่งเสริมและให้ความรู้ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือในชุมชนของตัวเอง มาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน โดยขณะนี้ เรามีผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว 9,000 คน จากเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่ 75,086 คน”

“ผมต้องขอขอบคุณท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยให้กรมพลศึกษาได้มาจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จำนวน 5 รุ่น มีระยะเวลาดำเนินการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 10-23 มิถุนายน 2563 มีพี่น้องประชาชนตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆในทุกอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมจำนวน 1,005 คน”

“ผมหวังว่า เมื่อประชาชาชนทุกเพศ ทุกวัยในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น ให้มาออกกำลังกายกันจำนวนมาก อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนผู้ป่วยที่จะต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย” บิ๊กติ กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon