กกท.วางเกณฑ์เฟ้นเจ้าภาพกีฬาเยาวชน-แห่งชาติ หลายจังหวัดแห่เสนอตัวจัดชิงชัย

กกท.วางเกณฑ์เฟ้นเจ้าภาพกีฬาเยาวชน-แห่งชาติ หลายจังหวัดแห่เสนอตัวจัดชิงชัย

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 39, 40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, 50, 51 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 39, 40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, 50, 51 และได้กำหนดให้จังหวัดต่าง ๆ ยื่นความประสงค์ขอเสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าว ซึ่งได้ครบกำหนดให้ยื่นความประสงค์พร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว นั้น

ขณะนี้ มีจังหวัดที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ได้แก่ จ.ราชบุรี, จ.นครสวรรค์, จ. เชียงใหม่ และ จ.เพชรบูรณ์, ครั้งที่ 39 ได้แก่ จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น และ จ.กระบี่, ครั้งที่ 40 ได้แก่ จ.อุดรธานี และ จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ได้แก่ จ. จันทบุรี, จ.ขอนแก่น, จ.บุรีรัมย์, จ.ตรัง, จ.กระบี่ และ จ.เพชรบูรณ์, ครั้งที่ 50 ได้แก่ จ.นครสวรรค์ และ จ.อุดรธานี และครั้งที่ 51 ได้แก่ จ.สมุทรปราการ

ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 39, 40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, 50, 51 ในเบื้องต้น โดยได้กำหนดให้จังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่า 24 ชนิดกีฬา โดยมี กีฬาบังคับ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ และกรีฑา ส่วนกีฬาแห่งชาติ จะต้องจัดแข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า 30 ชนิดกีฬา โดยมีกีฬาบังคับ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ และกรีฑา เช่นกัน

นอกจากนี้จะต้อง มีสนามฝึกซ้อม-สนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับจำนวนชนิดกีฬา, มีสถานที่พักที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ ต่อนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจชมการแข่งขัน, มีระยะทางการเดินทางระหว่างสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และที่พัก สะดวก รวดเร็ว, มีการรับ-ส่งนักกีฬา ระหว่างที่พัก ไปสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม, มีแผนรักษาความปลอดภัย, มีสถานพยาบาลที่เพียงพอ เหมาะสมและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดให้ความร่วมมือ รวมทั้ง องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถรองรับและสนับสนุนการจัดการแข่งขันได้, จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) และมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านสุขภาพ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อรองรับการแข่งขันฯ ด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้จังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าว เข้ามาชี้แจง แสดงวิสัยทัศน์ ตอบคำถาม และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้น คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปสำรวจสภาพความพร้อม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 39, 40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, 50, 51 ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไปรษณีย์ ครบ 137 ปี แค่ครึ่งปี63 กวาดรายได้ 12,937 ลบ.
บทความถัดไปช็อก…สาวเจอ ‘งู’ โผล่กลางชักโครกในอพาร์ตเมนต์ !!!