กรมพลศึกษา ผนึกกำลัง ส.ว่ายน้ำไทย ตั้งศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาสู่นานาชาติ

กรมพลศึกษา ผนึกกำลัง ส.ว่ายน้ำไทย ตั้งศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาสู่นานาชาติ

ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมระหว่าง กรมพลศึกษา กับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยมี นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และผู้บริหาร พร้อมด้วย นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ และกรรมการบริหารสมาคม ร่วมด้วยที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

ดร.ดารณี กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติการพัฒา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาคนทุกมิติ และทุกช่วงวัย ซึ่งในแผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬามีทิศทางการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬา และนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยทางกระทรวงได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน จึงอยากส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการที่ชื่นชอบให้กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งความร่วมมือกันในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ นายนิวัตน์ กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง และตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) โดยการประสานความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาว่ายน้ำให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และผลักดันนักกีฬาว่ายน้ำให้ประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป

อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้รู้ทักษะเทคนิคกีฬาว่ายน้ำ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยกรมพลศึกษาให้การสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ จะใช้สระว่ายน้ำ 50 เมตร พร้อมติดตั้งลู่จำนวน 5 ลู่ รวมทั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา และใช้ห้องเวทเทรนนิ่ง เพื่อการฝึกซ้อม ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-08.30 น. และเวลา 16.00-20.00 น. พร้อมสนับสนุนค่าบำรุงสถานที่อีกด้วย

“การที่เราเลือกเซ็นเอ็มโอยูกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เป็นสมาคมแรก เพราะเรามองว่ากีฬาว่ายน้ำ เป็นหนึ่งในกีฬาสากลที่ได้บรรจุแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ และซีเกมส์ โดยกรมพลศึกษาตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำในระดับนักเรียน เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ นอกจากนั้น กรมพลศึกษา ยังได้รับนโยบายสำคัญจาก ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดโครงการลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ เพื่อลดจำนวนการจมน้ำตายของเด็กที่เกิดขึ้นในทุกปี โดยเราหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดอบรมที่กรมพลศึกษาจัดขึ้นทั่วประเทศด้วย” อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวปิดท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ที่สุดของการรวมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศเพื่ออัพเดทความคืบหน้าการวิจัยวัคซีน โควิด-19 ที่นี่ ที่เดียว Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020 ตุลาคมนี้!
บทความถัดไปก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลบุคคลทั่วไป