ม.เกษมบัณฑิต เดินหน้าธนาคารกีฬาสัญจร ต่อยอดการพัฒนาทุนกีฬาชาติ

ม.เกษมบัณฑิต เดินหน้าธนาคารกีฬาสัญจร ต่อยอดการพัฒนาทุนกีฬาชาติ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่ม.เกษมบัณฑิต จับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และภาคีผู้สนับสนุนตลอดจนองค์กรสื่อกีฬาจัดโครงการธนาคารกีฬาสัญจร (KBU Sport Bank football Clinic On Tour ) ด้วยการเปิดคลินิกกีฬา เพื่อฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก และเยาวชนทั่วไปเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ถือได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจยิ่ง

ทั้งนี้ดูได้จากการที่เด็ก และเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากซึ่งจากผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วันนี้กีฬาเป็นหนึ่งในมิติหรือสะพานเชื่อมของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง และควรที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดไป ดังนั้น เพื่อให้โครงการธนาคารกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะได้เข้าไปเป็นหนึ่งในมิติของการสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนา หรือต่อยอดทุนกีฬาให้กับประเทศชาติในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงจะดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะในปี 2564 นี้ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จะร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคีผู้สนับสนุนต่อไปทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนากีฬาและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 นี้ โครงการธนาคารกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะ กกท. และกรมพลศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษา และผู้สนับสนุนด้วยการจัดธนาคารกีฬาสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในการสัญจรนั้นจะเปิดคลินิกกีฬาชนิดต่างๆ ตามความสนใจ และความต้องการของในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้เข้าถึงรูปแบบทักษะ และนวัตกรรมทางการเล่นกีฬาสมัยใหม่ ภายใต้กูรูหรือผู้ฝึกสอนระดับชาติ ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นการสัญจรก็จะขับเคลื่อน เพื่อเสริม และเติมฝันให้กับเด็ก และเยาวชนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รายงาน : วิถี แห่ง เอี้ยก้วย กับดัก แผนลึก อึ้งย้ง จัดระบบ การฝึก
บทความถัดไปโวยนักกิจกรรมลำปางคดี 112 ถูก จนท.บุกที่พัก ไร้หมายค้น-ไม่แสดงตน ก่อนวันนัดรายงานตัว