ม.เกษมบัณฑิตผุดศูนย์กีฬา บ่มเพาะพันธุ์กล้าต่อยอดแผนพัฒนากีฬาชาติ

ม.เกษมบัณฑิตผุดศูนย์กีฬา บ่มเพาะพันธุ์กล้าต่อยอดแผนพัฒนากีฬาชาติ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมสำหรับสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ในมิติต่างๆ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ ประกอบกับปัจจุบันกีฬาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้กีฬาเป็นหนึ่งในมิติของแผนกลยุทธ์สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในส่วนของนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปและเพื่อให้แผนดังกล่าวสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยจึงใช้กีฬาเข้ามาเป็นหนึ่งในมิติของการพัฒนาคนและประเทศด้วยการจัดสร้างศูนย์กีฬาขึ้นที่วิทยาเขตร่มเกล้าในรูปแบบศูนย์กีฬาครบวงจรที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งในร่มและกลางแจ้งสามารถต่อยอดการบ่มเพาะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและให้การบริการสังคมได้อย่างทั่วถึง

ดร.เสนีย์กล่าวต่อไปว่า สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้นนอกเหนือจากการสร้างศูนย์กีฬาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนานักกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีความพร้อมด้วยการบ่มเพาะเพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศและการเป็นนักกีฬาอาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 และขานรับกับแผนฉบับที่ 7 ซึ่งกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้ สำหรับการบ่มเพาะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนมืออาชีพที่ผสมผสานกับการจัดการกีฬาสมัยใหม่ด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาผสมผสานเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในส่วนของกีฬาอาชีพหรือกีฬามหาวิทยาลัยตลอดจนรายการต่างๆ ที่มีการจัดการแข่งขัน และเหนือสิ่งอื่นใดการบ่มเพาะหรือการสร้างนักกีฬาพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้นใช่ว่าจะมุ่งไปที่ภายในของสถาบันเท่านั้นแต่ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ยังได้จัดโครงการธนาคารกีฬาด้วยการสัญจรไปเปิดคลินิกกีฬาสำหรับมอบอุปกรณ์กีฬาและการฝึกทักษะชนิดกีฬาต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกรมพลศึกษา เป็นต้น ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยนำการกีฬามาเป็นสื่อสำหรับบ่มเพาะและพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศก็ถือได้ว่าแผนกลยุทธ์และกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในมิติที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon