‘ณัฐนนท์’ คว้าสุดยอดเกมเมอร์ ‘HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้าจริง’ ครั้งที่ 1

‘ณัฐนนท์’ คว้าสุดยอดเกมเมอร์ ‘HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้าจริง’ ครั้งที่ 1

ด.ช.ณัฐนนท์ ประสมศรี นักเรียน ม.2 โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี คว้าตำแหน่งสุดยอดเกมเมอร์ใน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้าจริง” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขณะที่ ร.ร.บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.อยุธยา ครองตำแหน่งชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษาไปครอง

งานประกาศผลการแข่งขันเกมออนไลน์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง” ครั้งที่ 1 จัดโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลปรากฎว่า ด.ช.ณัฐนนท์ ประสมศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี ทำคะแนนได้สูงสุด 205,823 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลไปครอง พร้อมกับทุนการศึกษา 30,000 บาท ประกาศนียบัตร และเสื้อสามารถ

ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นของ นายภัทรพล ภัทรพุทธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เจ้าของคะแนน 153,710 คะแนน ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ น.ส.ณัฐนิชา ชาตะเมธีวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ และ ด.ช.ธนาธิป นินทจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ด้านประเภทสถาบันศึกษา โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากที่สุดถึง 206 คน จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ได้แก่ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

ด.ช.ณัฐนนท์ ที่ใช้ชื่อในการเล่นเกมว่า Rikka Nasa Nattanon ให้สัมภาษณ์ในฐานะแชมป์ Cyber Wiz คนแรกที่สามารถปราบปรามเหล่าร้ายที่มุ่งมอมเมาเยาวชน กล่าวว่า “ผมดีใจมากครับ ผมใช้เวลาหลังเรียนออนไลน์ และทำการบ้านเสร็จแล้วถึงเล่น เกมนี้ช่วยสร้างภูมิต้านทานในโลกไซเบอร์ให้ผมด้วยครับ”

ด้าน นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ใช้พลังสามัคคีประกาศศักดามีชัยเหนือข่าวปลอม กล่าวว่า “โครงการนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียนของเรา จึงสนับสนุนให้คุณครูช่วยกันกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมครับ”

การแข่งขันเกมออนไลน์ “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ “โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย และมุ่งหวังให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในงานประกาศผลการแข่งขัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนครูอาจารย์ และผู้ปกครองทุกคน ที่เห็นความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ และหวังว่าทุกคนจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมดิจิทัลที่แข็งแรงให้แก่ประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังเตรียมจัดการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯและทุนการศึกษารวม 450,000 บาทในเดือนตุลาคมนี้

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะได้รับความสนใจ และการสนับสนุนจากน้องๆ นักเรียน นักศึกษาและท่านอาจารย์จากทุกสถาบันทั่วประเทศเช่นกัน” ศ.นพ.นิธิกล่าว

– สรุปผลการแข่งขัน

ประเภทสถาบันการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 206 คน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ๑๖๗ คน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ๑๐๔ คน

ประเภทบุคคล
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐนนท์ ประสมศรี (ขื่อที่ใช้เล่น “Rikka Nasa Nattanon” เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี) จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ ได้คะแนน ๒๐๕,๘๒๓ คะแนน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายภัทรพล ภัทรพุทธิกุล (ขื่อที่ใช้เล่น “DjPu” เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร) ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ ได้คะแนน 153,710 คะแนน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. ณัฐนิชา ชาตะเมธีวงศ์ (ขื่อที่ใช้เล่น “19fary” เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์) ได้คะแนน 143,562 คะแนน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ธนาธิป นินทจิตร (ขื่อที่ใช้เล่น “hhh” เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและเสื้อสามารถ ได้คะแนน 95,958 คะแนน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สื่อญี่ปุ่นไลฟ์สด ว่าที่เจ้าบ่าวของเจ้าหญิงมาโกะ กลับถึงโตเกียว ลุ้นประกาศข่าวเสกสมรส
บทความถัดไปจัดงานเทศกาลไฮบริด “ปลุกเมืองหัวหิน ด้วยงานเทศกาล HUAHIN HOP FEST 2021”