จัดสัมมนาผู้ตัดสิน ‘ยกเหล็ก’ ระดับชาติที่เชียงใหม่ ผลตอบรับดี

จัดสัมมนาผู้ตัดสิน ‘ยกเหล็ก’ ระดับชาติที่เชียงใหม่ ผลตอบรับดี

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในปิดการจัดการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2564 ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ลานนา) กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2564

พันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้จัดการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ตลอดระยะเวลาการสัมมนา พบว่า ผู้เข้าสัมมนามีความสนใจ ตั้งใจ และกระตือรือร้น ที่จะรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรง ที่นำมาถ่ายทอดอย่างดียิ่ง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ตรงอย่างกว้างขวาง จนได้ข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจน และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป ผลการสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon