เพาะกายติวผู้ตัดสินหลักสูตรนานาชาติออนไลน์

เพาะกายติวผู้ตัดสินหลักสูตรนานาชาติออนไลน์

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการร่วมของสหพันธ์เป็นสมัยที่สอง(วาระปี 2020-2024) โดยมีภาระกิจสำคัญคือการพัฒนางานด้านวิชาการสมัยใหม่สำหรับจัดทำหลักสูตรด้านการศึกษาที่เกี่ยวพันกับกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่สหพันธ์เห็นชอบให้มีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนสระดับนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ขึ้นได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยอนุมัติวิทยากรผู้มากประสบการณ์ระดับสุดยอดของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย สวีเดน,สิงคโปร์, รัสเซีย, อุซเบกิสถาน,อิหร่าน มาเข้าร่วมการสอนในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ยังให้งดการรวมตัวหรือทำกิจกรรมแบบรวมกลุ่มตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ โดขเราได้มีการเปิดรับสมัครไปแล้วผ่านช่องทางเวปไซต์ของทางสมาคมฯ และจำกัดการเข้าร่วม 40 คน ซึ่งตอนนี้ได้เต็มเรียบร้อยแล้ว

“หลักสูตรนี้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งแต่เดิมผู้เข้าอบรมต้องมาเรียนในห้องเรียนและพบกับวิทยากร แต่ในหลักสูตรที่เปิดขึ้นใหม่นี้จะใช้วิธีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์และใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ “เวอร์ชวล” มาฝึกสอนในภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าอบรมเรียนทุกคนจะเหมือนมีวิทยากรมาฝึกสอนแบบตัวต่อตัวอีกด้วซึ่งทุกคนก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวเหมือนมาอบรมของจริง ทุกคนที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้เมื่ออบรมแล้วจะต้องส่งการบ้านกลับมาและวิทยากร จะมาตรวจดูว่า การที่อบรมแล้วนำไปใช้ถูกต้องหรือไม่ต้องปรับเปลี่ยนตรงไหน และหลังจากการอบรมนี้ะราจะต้องส่งผลการจัดการอบรมครั้งนี้ กลับที่สหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการปฎิบัติว่าสามารถไปต่อยอดได้อย่างไรบ้าง”

“นอกจากหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนสระดับนานาชาติ ที่เปิดการสอนในครั้งนี้แล้ว ทางสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกยังเห็นชอบให้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟืตเนสแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจสถานออกกำลังกายอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมโลกทัศน์ของการเป็นผู้บรืหารทางการกีฬาให้กับบุคลากรของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกในระดับนานสชาติต่อไปอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ตนได้มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านการศึกษาทั้งภายในประเทศไทยและสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ เพื่อจัดเตรียมให้เปิดการสอนได้ภายในปี 2564 นี้ต่อไป”

สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับนานาชาติครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon