บอร์ด กกท.ไฟเขียวไทยเสนอตัวจัดประชุมกีฬาต่อสู้โลก-เห็นชอบ5แผนงาน16โครงการ’บิ๊กเสือ’นำเสนอ

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 9/2559  ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่  29 กันยายน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Sport Accord Convention 2018  และมอบหมายให้ กกท. ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ นิทรรศการ (สสปน.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย Sport Accord เดิมมีชื่อว่า ไกส์ฟ หรือสมัชชาสหพันธ์กีฬาต่อสู้นานาชาติ

 
จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. (นายสกล  วรรณพงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 5 แผนงาน จำนวน 16 โครงการประกอบด้วย

 
1. แผนงานระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการ (ห้องสมุด) ในส่วนภูมิภาค และโครงการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

 
2. แผนงานระยะกลาง (ไม่เกิน 3 ปี) จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน, โครงการสานฝันฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลก, โครงการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนากีฬาในระดับจังหวัด, โครงการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และโครงการกีฬาสร้างโลกเขียว

 
3. แผนงานระยะยาว (เป็นประจำทุกปี) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักกีฬาทีมชาติคนพิการ, โครงการนำลู่ยางสังเคราะห์ของ กกท. มาใช้พัฒนากีฬา, โครงการพัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นอาชีพและไปสู่สากล และโครงการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดให้เป็นศูนย์การฝึกซ้อมและแข่งขันรวมทั้งให้บริการประชาชน

 
4. แผนงานพิเศษ  จำนวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการจัดการแข่งขันรถยนต์สูตร 1 (Formula 1)  และโครงการพัฒนาสถานีทีวีกีฬาเพื่อประชาชน (T – Sports Channel)

 

 

5. แผนงานเร่งด่วน  จำนวน 3 โครงการ  ได้แก่ โครงการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. 2558, โครงการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และโครงการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬามวย พ.ศ. 2542

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติจัดจ้างการดำเนินงานการจัดการแข่งขันการบิน Air Race 1 แบบ Pre Event ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ในวงเงิน 34,450,000 บาท และมอบหมายให้ กกท. จัดทำรายละเอียดภาพรวมเพิ่มเติมของการจัดการแข่งขันทั้งหมดในวงเงิน 79,560,000 บาท นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ย้อนฟัง”บิ๊กตู่”ตอบ2คำถามชัดๆ!!”ทำอย่างไรให้รัฐบาลใหม่สานต่อ-แก้ปัญหาจราจร”?(คลิป)
บทความถัดไประทึก! เครื่องบินเจ๊ต‘โรนัลโด้’ไถลออกนอกรันเวย์