‘กรมพลศึกษา’ ส่งมอบสนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพประชาชน ที่ลพบุรี

‘กรมพลศึกษา’ ส่งมอบสนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพประชาชน ที่ลพบุรี

พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำพีธีเปิดสนามกีฬาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตามภารกิจของกรมพลศึกษา ที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำการปรับปรุงสนามกีฬาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ วงเงิน 24,989,200 บาท เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สนามกีฬาดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมพลศึกษา และสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าใช้ประโยชน์ในสนามกีฬาสำหรับจัดกิจกรรมทางการกีฬาที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่

นอกจากนั้น ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบสิ่งก่อสร้าง ระหว่าง ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กับ พล.ท.คมสัน ศรียานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการปรับสภาพสนามกีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา และ พล.ต.พรมงคล พึ่งเสมา รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon