นักศึกษา มรภ.อุบลมีส่วนร่วมจัด ม.อาเซียน 90 เปอร์เซ็นต์

นักศึกษา มรภ.อุบลมีส่วนร่วมจัด ม.อาเซียน 90 เปอร์เซ็นต์

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวถึงภาพรวมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-6 สิงหาคม ซึ่งผ่านมาเกินครึ่งทางว่า ทุกอย่างเดินหน้าตามแผนเรียบร้อยดี เกิดจากการที่ทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้ยังใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของบุคลการใน มรภ.อุบลราชธานี 90 เปอร์เซ็นต์ ในการดูแลฝ่ายต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา 2 ปีกว่าๆ ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักศึกษาต้องเรียนด้วยระบบออนไลน์ ส่งผลกระทบให้ขาดโอกาสในการฝึกงานที่ดี ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการให้นักศึกษาจากหลายๆ คณะได้มาทำหน้าที่ตามความรู้ของตัวเอง เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, การท่องเที่ยวและการโรงแรม, ธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถเป็นอาสาสมัครในการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำทีมนักกีฬาชาติอื่นๆ ได้ สาขาธุรกิจอาหารดูแลเรื่องอาหารให้นักกีฬา สาขานิเทศศาสตร์ดูแลเรื่องผลิตสื่อ สาขาพลศึกษารวมทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ช่วยในการจัดการแข่งขันได้ทุกชนิดกีฬา ยังไม่นับรวมสาขาพยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัย ในการดูแลสุขภาพของผู้มาร่วมแข่งขัน สาขาดนตรี, นาฏศิลป์ มีส่วนร่วมอย่างมากในพิธีเปิด-ปิด

รักษาการอธิการบดี มรภ.อุบลราชธานีกล่าวอีกว่า ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หลังจากเคยเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มาเมื่อ 3 ปีก่อน และมาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ก็มองไปถึงการเป็นเจ้าภาพรายการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป เช่น ซีเกมส์ เชื่อว่าอุบลราชธานีมีความสามารถในการจัดการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ แล้ว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image