‘กรมพลศึกษา’จัดอบรมผู้ฝึกสอนที่สุโขทัย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิจศิลป์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล กรีฑา เซปักตะกร้อ และวู้ดบอล(ระดับต้น) ของกรมพลศึกษา โดยมีผู้ร่วมอบรมในโครงการนี้ จำนวน 200 คน

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล กรีฑา เซปักตะกร้อ และวู้ดบอล(ระดับต้น) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ ปรัชญา วัตถุประสงค์ทางการกีฬา และเพิ่มพูนความสามารถ ทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของกรมพลศึกษา ซึ่งดำเนินจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยหลักสูตรของการอบรมในครั้งนี้ จะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ได้มาตรฐานสากลทั้งเรื่องหลักการฝึกสอน, จรรยาบรรณของผู้ฝึกสอน และรูปแบบการฝึกสอน โดยกรมพลศึกษาหวังว่าการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล กรีฑา เซปักตะกร้อ และวู้ดบอล(ระดับต้น) จะเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนได้อย่างถูกต้อง

 
ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิจศิลป์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอย่างสูง ที่นำโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล กรีฑา เซปักตะกร้อ และวู้ดบอล(ระดับต้น) มาพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม รวมถึงนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้จากการอบรมครั้งนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน สามารถนำความรู้ในด้านการเป็นผู้ฝึกสอน ไปพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนของประเทศไทยต่อไป”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก.ท่องเที่ยวโชว์สถิติจ้างแรงงานธุรกิจนำเที่ยว ไตรมาส3/59หดตัวต่อเนื่อง
บทความถัดไปสงครามนางแบบ สาวFHMโร่แจ้งจับ3เพจเฟซบุ๊กโพสต์หมิ่น ชี้ฝีมือเพื่อนร่วมวงการ