จัดงาน ม.กีฬาแห่งชาติ ครบ 4 ปี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักกีฬายอดเยี่ยม-ดีเด่น

จัดงาน ม.กีฬาแห่งชาติ ครบ 4 ปี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักกีฬายอดเยี่ยม-ดีเด่น

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกันเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาประเภทยอดเยี่ยม และนักกีฬาประเภทดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม โดยมี ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาคนแรก กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษามาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

การจัดงานครั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนครบรอบปีที่ 4 ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทางคือ ผลิตบุคลากรทางการกีฬา โดยมี โรงเรียนกีฬา 11 โรง โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรงเรียน และวิทยาเขต 17 แห่ง เป็นฐานการผลิต ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประสบความสำเร็จ เห็นได้จากบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเลิศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ยังมีบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬา นักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุมานะเสียสละเป็นต้นแบบทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัล เชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักกีฬาประเภทยอดเยี่ยม และนักกีฬาประเภทดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับนักกีฬายอดเยี่ยมคือ อนุธิดา แซ่เฮง โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, อัญชิสา ฉันทะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี / นักกีฬายอดเยี่ยมคนพิการ ดารารัตน์ อาสายุทธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Advertisement

นักกีฬาดีเด่น ธิติมา สุขรัตน์ โรงเรียนกีฬา จ.เชียงใหม่, ศุภลักษณ์ เสาเปรีย โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น, วชรกร จันทรศร โรงเรียนกีฬา จ.นครสวรรค์, วีรภัทร กุตะนันท์ โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุรี, เกศกนก ชมเชย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่, ดวงกมล คงทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ, วีระพล จงจอหอ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ, สุทธิพงษ์ จีรัมย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ / นักกีฬาดีเด่นคนพิการ อรวรรณ ไกรสิงห์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ และสุพรรณ พินิจอาชา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image