ปิดฉาก ‘อรุณเกมส์’ มรภ.อุบลแฮปปี้ใช้สนามกีฬาเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น

ปิดฉาก ‘อรุณเกมส์’ มรภ.อุบลแฮปปี้ใช้สนามกีฬาเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ปิดฉากแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม โดยมี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิด จัดขึ้นที่วิทยาเขต ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มรภ.อุบลราชธานี ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ ร.ร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เจ้าภาพครั้งต่อไป โดยบรรยากาศในพิธีจัดขึ้นอย่างกระชับ เรียบง่าย และเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากคณะนักกีฬา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทุกสถาบันที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

รศ.ธรรมรักษ์ กล่าวว่า ในภาพรวมการแข่งขันตลอด 3 วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่วนผลการแข่งขันนั้นตนถือว่า นักกีฬาจาก 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ทำหน้าที่และผลงานในระดับที่ดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตเป็นกลุ่มเด็กเรียนที่เน้นด้านวิชาการมากกว่าการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ แต่ทุกโรงเรียนก็ใช้กีฬาเป็นตัวเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย สร้างความรักความสามัคคี ความมีวินัยให้นักเรียนเสริมศักยภาพทางด้านการศึกษาด้วย

“ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2562 ก็ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ผ่านมาได้มีการใช้สนามกีฬาอย่างคุ้มค่า มีการใช้สนามอย่างต่อเนื่อง ทั้งคนในมหาวิทยาลัยฯและคนภายนอกในพื้นที่จ.อุบลราชธานี รวมถึงบุคลากรก็สามารถพัฒนาศักยภาพการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ผมถือว่าเรายกระดับจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นขึ้นมาเป็นมหาวิยาลัยราชภัฎระดับแถวหน้าของประเทศได้จากการใช้กีฬาเป็นตัวนำในการสร้างภาพลักษณ์ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าเรียนที่นี่ ผมถือว่าเป็นความสำเร็จที่คุ้มค่าเกินความคาดหมายอย่างมาก” รศ.ธรรมรักษ์กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image