‘กรมพลศึกษา’ จัดงานครบรอบ 90 ปี มุ่งเน้นบูรณาการ 19 สมาคมกีฬา ดันสู่ระดับนานาชาติ

‘กรมพลศึกษา’ จัดงานครบรอบ 90 ปี มุ่งเน้นบูรณาการ 19 สมาคมกีฬา ดันสู่ระดับนานาชาติ

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 90 ปี โดยมีอดีตผู้บริหารผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลในวงการพลศึกษาและการกีฬา เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีสักการะบวงสรวงพระพลบดี พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลหลวงศุภชลาศัยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่อาคารกีฬานิมิบุตร รวมถึงจัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือกรมพลศึกษา กับสมาคมกีฬา จำนวนรวม 19 สมาคม เพื่อมุ่งผลักดันการร่วมมือพัฒนาวงการกีฬา การเสริมสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน ในการแข่งขันกีฬาในระดับโลก และปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลตำนานทีมนักเรียนไทย

นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาการบริหารการพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬา และสาขาการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬา รวมจำนวน 9 รางวัล อีกทั้งพิจารณามอบรางวัลเชิดซูเกียรติผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพพลศึกษา สาขาผู้สนับสนุนการพลศึกษาและการกีฬา และนักกีฬาผู้สูงอายุยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

Advertisement

ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลเพชรพลศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ในท้องถิ่น ชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยมีผู้ได้รับรางวัลเพชรพลศึกษาประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 38 รางวัล ได้แก่ ประเภท องค์กร จำนวน 7 รางวัล และ ประเภท บุคคล จำนวน 31 รางวัล รวมทั้งการมอบรางวัลแห่งความภักดีกรมพลศึกษา ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และสร้างคุณประโยชน์ต่อกรมพลศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 26 รางวัล

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 9 ทศวรรษ การมอบรางวัลสำคัญรางวัลผลของคุณความดี และคุณประโยชน์ต่อวงการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เกิดขึ้นจากผลงานและการอุทิศตนของผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจ ความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมต่อไป

ดร.นิวัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับในอนาคตต่อจากนี้ กรมพลศึกษา เตรียมผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วน ทั้ง 4 เรื่องได้แก่ 1.การยกระดับมวยไทยไปมวยโลก เร่งส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยและคีตะมวยไทย 2.การสร้างโอกาสใหม่เพื่อฟุตบอลไทย โดยได้เร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจร บนที่ราชพัสดุ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งกรมพลศึกษาอนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ใช้พื้นที่ในระยะเวลา 30 ปี และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ก็ได้รับอนุมัติโครงการ FIFA Forward 3.0 ในกรอบวงเงิน 3 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

3.การยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทย ด้วยการเตรียมพร้อมแผนการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ ระยะที่ 2 ระหว่างปีพุทธศักราช 2567-2576 คือการเตรียมก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน และการสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของกรมพลศึกษา

4.การสร้างโอกาสการแข่งขันกีฬาระดับโลก โดยกรมพลศึกษามุ่งเป้าส่งเสริมเด็ก เยาวชน ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับโลก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนโลก (2028 International School Sport Federation)

“กรมพลศึกษาพร้อมจะผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วนทั้ง 4 เรื่อง ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการพลศึกษา และการกีฬาของประเทศไทย โดยกรมพลศึกษาพร้อมบูรณาการงาน และภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการกีฬาไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมระดับนานาชาติ” อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวปิดท้าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image