ปธ.มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ลุยส่งเสริม ยกระดับกีฬาไทย ตลอดปี’67

ปธ.มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ลุยส่งเสริม ยกระดับกีฬาไทย ตลอดปี’67

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยถึงแนวนโยบายของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา สำหรับ ปี พ.ศ.2567 ว่า ในนามประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้เต็มที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับวงการกีฬาของประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ

นายณัฏฐ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารทุกๆ ท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาด้วยดีเสมอมา โดยในปี 2567 นี้จะยังคงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป ถือเป็นการทำงานในเชิงรุก เพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

“ในปี 2567 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ได้เสริมศักยภาพบุคคลากร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะมาดำรงตำแหน่ง ประธานการต่างประเทศและพาณิชย์กีฬา, นายอนุชัย สายเกื้อกูล มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษา, นายมนูญ อุทะกะวารี เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ มาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการมูลนิธิ และนายอัครพร จิตรอำนวย มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์”

Advertisement

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวอีกว่า การเติมเต็มศักยภาพด้านบุคลากรครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานในเชิงรุก เนื่องจากสังคมโลกมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการกีฬา เป้าประสงค์ที่จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากทุกๆ ภาคส่วน ดังนั้น ที่ผ่านมาต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารทุกๆ ท่าน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาด้วยดีเสมอมา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image