กกท. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ-‘ปืนกล-ธนัญชนก’คว้าดีเด่นชาย-หญิง

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัล ในงาน “เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมอบรางวัล

การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพ และ กีฬามวย ได้จัดงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอดีตหรือปัจจุบัน ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับทราบเพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างความประทับใจ ให้กับคนในวงการมวย ที่ได้ร่วมกันต่อสู้รักษาศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยๆ รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยรวม 12 สาขารางวัล โดยมีรางวัลที่น่าสนใจ อาทิเช่น

รางวัลมวยไทย อาชีพดีเด่น
1.นักมวยไทยอาชีพดีเด่นชาย นายวีระพงษ์ อุ่นละไม (ปืนกล ต.สุรัตน์)
2.นักมวยไทยอาชีพดีเด่นหญิง นางสาวธนัญชนก ติ๊บปะละวงค์ (ธนัญชนก แก้วสัมฤทธิ์)
3.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น นายอนุสรณ์ จันทร์คณา
4.ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ผศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์
5.หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น นายสมจิตร แว่นแก้ว (ค่ายมวย จิตรเมืองนนท์)
6.ผู้จัดการนักมวยไทยอาชีพดีเด่น นายสุรัตน์ ทับทิมนลิน
7.ผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพดีเด่น นายสมหมาย สกุลเมตตา
8.นายสนามมวยดีเด่น พลตรีเกษม เบญจนิรัติศัย
9.คู่มวยดุเดือดดีเด่น แสงมณี อุ้มกะต่องเชียงใหม่ยิม พบกับ ธนญชัย ธนกรยิม
10.นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่นชาย นายอมรินทร์ ฟูกลิ่น(เสาเอก เค ซ่า ยิม)
11.นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่นหญิง นางสาวสุชาดา บุญชู(ธิชา ว.พ.สุโขทัย)
12.นักมวยไทยอาชีพผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยดีเด่น นายธนูศิลป์ เจริญดี (เมืองไทย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม)

รางวัลมวยสากลอาชีพดีเด่น
1.นักมวยสากลอาชีพดีเด่นชาย นายชยพล มูลศรี (วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม)
2.นักมวยสากลอาชีพดีเด่นหญิง นางสาวศิริพร ทวีสุข (แซมซัน ต.บัวมาศ)
3.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลอาชีพดีเด่น พันตรีสุภาพ บุญรอด
4.ผู้ตัดสินกีฬามวยสากลอาชีพดีเด่น นายนพรัตน์ ศรีเจริญ
5.ผู้จัดการนักมวยสากลอาชีพดีเด่น นายปิยรัตน วชิรรัตนวงศ์
6.ผู้จัดการแข่งขันมวยสากลอาชีพดีเด่น นายศิริชัย เบญจพลาพร
7.หัวหน้าค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น นายชัยสิทธิ์ คงเกีรยติก้อง


รางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น
1.นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชาย นายอานนท์ พลกระโทก
2.นักมวยไทขสมัครเล่นดีเด่นหญิง นางสาวสุภิสรา คนหลัก
3.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายเล็ก คงชมพู
4.ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายประดิษฐ์ เล็กคง
5.ผู้จัดการนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป์
6.หัวหน้าค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายอำนวย เกษบำรุง

รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น
1.นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่นชาย ส.อ.ฉัตรชัย บุตรดี
2.นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่นหญิง อส.ทพ.หญิง เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
3.ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่นดีเด่น จ.อ.ชัยชุมพล ชำนาญมาก
4.ผู้ตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายมนตรี ริ้วทอง
5.ผู้จัดการนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายสมชาย พูลสวัสดิ์
6.หัวหน้าค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา ร.น.เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

“น้องแสบ” เปี่ยมวิลัย กล่าวว่า วันนี้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของวงการมวย รู้สึกภูมิใจที่ได้มีวันนี้ ตนเองได้รับการสนับสนุนหลายอย่าง จริงๆ แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนที่คอยสร้างกระแสให้ผู้ใหญ่ในหลายองค์กรได้เห็นความสามารถของตน และช่วยผลักดันให้มาถึงทุกวันนี้ได้

บทความก่อนหน้านี้อ.เศรษฐศาสตร์ โพสต์ ปชช.มีสิทธิถามเรื่องเงินคงคลังหรือไม่ จ่อแถลงโต้ ก.คลัง
บทความถัดไปทิพยประกันภัย จัดโครงการ บรรพชาอุปสมบท เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช