สุดยอดฝีมือกว่า 100 คนร่วมประลองศึกหมากล้อม ม.โลก-ช่าง ฉี คัพ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ช่าง ฉี คัพ โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมงาน ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่สมาคมฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมือสมัครเล่นโลก ครั้งที่ 36 เมื่อปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาหมากล้อมที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และจากความสำเร็จในครั้งนั้น สมาคมฯ จึงได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ช่าง ฉี คัพ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก, อิงค์ ฟาวน์เดชั่น (ING Foundation), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และ บมจ.ซีพี ออลล์ นับเป็นการแข่งขันกีฬาหมากล้อมครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งที่รวมสุดยอดฝีมือหมากล้อมที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยกว่า 100 คน จาก 72 มหาวิทยาลัยทั่วโลก มาร่วมแข่งขันประลองฝีมือครั้่งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2560 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถ.แจ้งวัฒนะ

 

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ กล่าวว่า พีไอเอ็ม เป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในด้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ช่าง ฉี คัพ ครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ ในนามของเจ้าบ้านขอต้อนรับคณะผู้ควบคุมทีม คณะนักกีฬาหมากล้อมจากนานาชาติทั่วโลก นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ภาคส่วนการศึกษาได้มีบทบาทในการร่วมผลักดันกีฬาหมากล้อมในระดับสากลโลกให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนไทยและขยายผลในวงกว้าง รวมถึงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของศาสตร์หมากล้อม ที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มทักษะที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านสมาธิ กระบวนความคิด ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ กระบวนการทางความคิดเชิงการจัดการ ซึ่งมีความสอดคล้องเอื้อประโยชน์กับผู้เล่นทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิต ถือเป็นการเสริมสมรรถนะให้กับกีฬาหมากล้อมและสร้างคุณค่าเยาวชนไทยต่อประเทศชาติในเชิงกีฬาได้อย่างสร้างสรรค์

สำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่น เอ ระดับฝีมือ 5 ดั้งขึ้นไป, ดิวิชั่น บี ระดับฝีมือ 1-4 ดั้ง, ดิวิชั่น ซี ระดับฝีมือ 1-5 คิว, ดิวิชั่น ดี ระดับฝีมือ 6 คิวลงไป และ ดิวิชั่น อี (นักกีฬาหญิง) ไม่จำกัดระดับฝีมือ สำหรับการคัดเลือกหาตัวแทนนักหมากล้อมไทยเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครนักกีฬาในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการคัดเลือก โดยนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 11 คน ได้แก่ 1.นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง จาก ม.เกษตรศาสตร์, 2.นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ ระดับฝีมือ 4 ดั้ง จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 3.นายณัฐวัชร์ พ่อค้า ระดับฝีมือ 4 ดั้ง จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 4.นายธนาพล คุรุจิตโกศล ระดับฝีมือ 2 ดั้ง จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 5.นางสาวพรสินี สุขชื่นฤทัย ระดับฝีมือ 1 ดั้ง จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 6.นางสาวอรุณกร ประทุมวัน ระดับฝีมือ 1 ดั้ง จาก ม.รัตนบัณฑิต, 7.นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล ระดับฝีมือ 1 ดั้ง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 8.นายพีรพล หงษ์โสภา ระดับฝีมือ 4 คิว จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 9.นายจิรศักดิ์ ธูปโชติ ระดับฝีมือ 8 คิว จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 10.นายจักรพันธ์ พลายยงค์ ระดับฝีมือ 10 คิว จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ 11.นายอชิตะ เจิมจรุง ระดับฝีมือ 10 คิว จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยแต่ละดิวิชั่นผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon