โพลชี้เด็กไทยปลื้ม ‘ธีราทร-พาณิภัค’ วอนรัฐบาลช่วยพัฒนากีฬาไประดับโลก

เนื่องในวันเด็กประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการกีฬาของเด็กไทย เคบียู สปอร์ต โพล โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬา เพื่อสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับกีฬาไทยในมิติต่างๆ สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีอายุระหว่าง12- 18 ปี จำนวน 1,044 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีอายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 1,044 คนแบ่งเป็นเพศชาย 602 คน คิดเป็นร้อยละ 57.66 เพศหญิง 442 คน คิดเป็นร้อยละ 42.34

ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.66 สนใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 28.12 สนใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 3.22 สนใจในระดับน้อย / ชนิดกีฬายอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.55 ฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 22.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 20.97 แบดมินตัน ร้อยละ 18.83 เทควันโด ร้อยละ10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 3.55 / นักกีฬาชายยอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.95 ธีราทร บุญมาทัน รองลงมาร้อยละ 24.88 ชนาธิป สรงกระสินธ์ ร้อยละ 18.92 ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ร้อยละ 15.88 คิริน ตันติเวทย์ ร้อยละ 11.30 ฉัตรชัยเดชา บุตรดี และอื่นๆ ร้อยละ 2.07

นักกีฬาหญิงยอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.09 พาณิภัค วงค์พัฒนกิจ รองลงมาร้อยละ 24.55 ปลื้มจิตร์ ถินขาว ร้อยละ 21.52 รัชนก อินทนนท์ ร้อยละ 15.98 นุศรา ต้อมคำ ร้อยละ 7.04 เอรียา จุฑานุกาล และอื่นๆ ร้อยละ 3.82 / ของขวัญที่อยากได้จากรัฐบาลและวงการกีฬาไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.88 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาให้เท่าเทียมกับนานาชาติ ร้อยละ 22.99 นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก 2020 ร้อยละ 18.51 รัฐบาลแก้ปัญหาอุปกรณ์กีฬาราคาแพง ร้อยละ 16.22 รัฐบาลจัดสนามและลานกีฬาให้กระจายทั่วประเทศ ร้อยละ 12.80 บุคคลในวงการกีฬามุ่งมั่นการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และอื่นๆ ร้อยละ4.60

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon