ผู้ว่าการ กกท. ยันหาทางเยียวยาบุคลากรกีฬาและนักกีฬาในทุกกลุ่มจากพิษ ‘โควิด’

กกท.รวบรวมรายการกีฬาทั้งอาชีพและเป็นเลิศทั้งในประเทศและ … อ่านเพิ่มเติม ผู้ว่าการ กกท. ยันหาทางเยียวยาบุคลากรกีฬาและนักกีฬาในทุกกลุ่มจากพิษ ‘โควิด’