เริ่มแล้ว! สรรหาผู้ว่าธปท.คนใหม่ ชวนนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ เอกชนสมัครแข่งกับคนเดิม

เริ่มแล้ว! สรรหาผู้ว่า ธปท.คนใหม่ ชวนนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ เอกชนสมัครแข่งกับคนเดิม

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไป เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง เป็นต้น

ส่วนคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เช่น มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในวันและเวลาราชการ หลังจากนั้นในวันที่ 18 มิถุนายน นัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อเปิดซองและคัดเลือกว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่

หลังจากนั้นเรียกผู้สมัครคุณสมบัติมาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และเสนอผลการสรรหาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม การเสนอรายชื่อจะเสนอ 2-3 รายชื่อ เพราะตามกฎหมายกำหนดให้เสนอไม่ต่อกว่า 2 รายชื่อ ก่อนผู้ว่าเดิมพ้นตำแหน่ง 90 วัน

นายรังสรรค์ กล่าวว่า การสรรหาผู้ว่าธปท.คนใหม่มาแทนผู้ว่าปัจจุบันหมดอายะ 30 กันยายน นี้ คนเดิมสามารถมาสมัครได้ เพราะมีคุณสมบัติครบ แถมยังมีคุณสมบัติพิเศษมีครอบครัวน่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ส่วนนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้บริหารหน่วยงานเอกชน สามารถมาสมัครได้หากเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำวกว่าเบอร์ 2 ของบริษัทมีสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า  1.5 หมื่นล้านบาท มีอยู่กว่า 100 บริษัท  ส่วนนักการเมืองหากจะมาสมัครต้องพ้นจากสภาพเป็นการนักการเมืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.บางเขนหิ้ว’เสี่ยโป้’-เมีย พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องฐานฟอกเงิน
บทความถัดไปโรงพยาบาลเครือ ธนบุรี วางมาตรการปลอดภัยเข้มข้น เพิ่มบริการ Home Service รับ New Normal