‘บิ๊กเฒ่า’ ลงพื้นอุบลฯตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ จ.อุบลราชธานี พล...สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตอุบลราชธานี .เขมราฐ .อุบลราชธานี โดยมี พล...สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และ ..ณัฐวัชต์ วิชกูล ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ตลอดจนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผบ.ทร.ได้สักการะพระอนุสาวรีย์ พล...พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและมีผลการปฏิบัติที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ผบ.ทร.ได้เน้นย้ำ ชื่นชมกำลังพล และให้แนวทางการปฏิบัติงาน ความว่า ผมขอแสดงความชื่นชม ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ประจักษ์อย่างดียิ่ง ผมขอเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือทุกหน่วย ขอให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งใจมั่น รักในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตนสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำการอันใดที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานของพวกท่านนั้น ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยอยู่เสมอ และขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและราชนาวีที่เรารัก ด้วยความจงรักภักดี ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น เพื่อให้ประเทศชาติและราชนาวีที่เรารัก มีความมั่นคงสืบไป

Advertisement

ในเวลาต่อมา ผบ.ทร.และคณะ เดินทางไปยังสถานีเรือเขมราฐ เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ตามหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ

ต่อมาในช่วงบ่าย ผบ.ทร.และคณะ เดินทางไปยังศาลาประชาคมบ้านแก้งเกลี้ยง .เขมราฐ .อุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งกองทัพเรือได้นำรถวีลแชร์มามอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ไร้โอกาส และถุงยังชีพจากบริษัทห้างร้านผู้ให้การสนับสนุน มามอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงได้จัดกำลังพลที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์มาให้บริการประชาชนในกิจกรรม NAVY FIX STATION นอกจากนั้นยังได้มีการให้บริการบริการตัดผม และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเปิดปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด โดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

โดยจัดกำลังทางเรือออกลาดตระเวนตรวจการณ์ทางลำน้ำ พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมและจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับการจัดหน่วย ประกอบด้วย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตจำนวน 4 เขต 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ นอกจากนั้นยังเป็นไปตามนโยบาย  ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการปฏิบัติที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบันสามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ศุลกากร รวมถึงผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image