‘ดีป้า’ เผยภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น หลังโควิดระบาด

‘ดีป้า’ เผยภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น หลังโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นางสาวกษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ เผยผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2564 ชี้ปัจจุบันยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม 1.0-2.0 แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นหลังดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจช่วงโควิด-19 พร้อมส่งสัญญาณเชิงบวกในการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

นางสาวกษิติธร กล่าวว่า สำหรับปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา คือ 1.ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด รวมถึงประสบปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจอยู่และยังไม่พร้อมลงทุน 2.ขาดความรู้และความตระหนักในเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะดิจิทัลคอยควบคุมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดิจิทัล 3. ขาดเงินทุนในการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 4. อุตสาหกรรมขนาดเล็กรวมถึงษากัมในครอบครัวและอุตสาหกรรมบางประเภทคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต

โดยจากผลการศึกษาในขั้นตอนการผลิตชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกระจุกตัวอยู่ในระดับ 1.0-2.0 ในทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อซัพพลายเออร์ที่ยังคงสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ หรือตัวบุคคล กระบวนการผลิตที่ยังใช้เครื่องจักรระบบแมนนวล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยังคงเป็นการติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ หรือตัวบุคคล แม้บางขั้นตอนจะมีแนวโน้มบ่งชี้ถึงการปรับตัวที่ดีขึ้น อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบและผลิต หรือซอฟต์แวร์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ การบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ หรือการใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) แต่กระบวนการดังกล่าวอาจต้องอาศัยระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี ก่อนที่ภาคอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาตัวสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มสำคัญในการสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยยังคงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สะท้อนให้เห็นจากผลสำรวจในครั้งนี้

“แม้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม 1.0-2.0 แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ภายหลังจากที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทั้งส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย” นางสาวกษิติธร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon