มิลล์คอนคาดธุรกิจเหล็กปีนี้สดใส จ่อชงผู้ถือหุ้นแจกวอร์แรนท์

น.ส.จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 394 ล้านบาท ลดลง 42% เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลประกอบการในปี 2560 จะดีขึ้น เนื่องจาก ภาพรวมของราคาเหล็กในตลาดโลกเริ่มขยับตัวสูงขึ้น อีกทั้งภาครัฐเองมีมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงพิกัดภาษีเหล็ก ซึ่งในปีนี้จะเห็นผลในทางปฏิบัติ ขณะเดียวกันการลงทุนโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการผลักดันโครงการใหม่ๆ เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดส่งออกยังคงได้รับอานิสงส์จากประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ บริษัทมีความพร้อมทั้งฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และความพร้อมในการแข่งขันในทุกตลาด โดยเฉพาะการที่บริษัทพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง ปีหน้าคาดว่าจะเห็นสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์เหล็กเกรดพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“ปีนี้แนวโน้มผลการเนินงานยังโตต่อเนื่อง ทั้งภาพรวมอุตสาหกรรมและมิลล์คอนสตีลก็มีความพร้อมทั้งฐานะการเงินและการแข่งขัน ขณะที่คาดว่าอุตสาหกรรมเหล็กจะเติบโต 10% จากภาคการก่อสร้างของรัฐและเอกชน” น.ส.จุรีรัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนท์)ครั้งที่ 4 จำนวนไม่เกิน 405.44 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งในส่วนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 386.23 ล้านหน่วย และผู้ถือบุริมสิทธิ 19.21 ล้านหน่วย ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท โดยบริษัทจะเสนอขายวอร์แรนท์ 4 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ : เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม?
บทความถัดไปคอลัมน์โลกสองวัย : ‘รปภ.’ ไม่ใช่ ‘ยาม’