สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep13 ไร่พิมพ์วรัตน์ แตกต่างอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น ปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่เขตร้อน

เปลี่ยนคำว่า “บ้า” เป็น “กล้า” ที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่เขตร้อน…

นี่คือเรื่องราวของ คุณพิมพ์วรัตน์ เรืองประชา เจ้าของไร่พิมพ์วรัตน์ Young Smart Farmer จ.สุพรรณบุรี ที่ปรับปรุงและพัฒนาการทำการเกษตรบนพื้นฐานความคิดที่ว่าจะพัฒนาให้แตกต่างจากคนอื่นได้อย่างไร โดยหาพืชเมืองหนาวมาปลูกในพื้นที่จนมาลงตัวที่สตรอว์เบอร์รี่ “พันธุ์พระราชทาน 88” ซึ่งเป็นสตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์สุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามให้

     

จนในที่สุดสามารถเปลี่ยนความคิดของเกษตรแบบเก่าๆ และพัฒนาพื้นที่ในไร่และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ได้อย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้จับตาขึ้นดอกเบี้ยกู้
บทความถัดไปพื้นที่ การเมือง ปราศรัย ‘ออนไลน์’ กระหน่ำ คสช.