สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Ss.5 – EP.11 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทะเลน้อย…ระยองฮิ หมู่บ้านท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านทะเลน้อย เดิมชื่อ “บ้านเนินสระ” มีสภาพเป็นเนินติดทะเลและสระน้ำ ตั้งอยู่ใน ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และการทำประมงพื้นบ้าน แต่ด้วยพื้นที่ที่ถูกนายทุนกว้านซื้อเพื่อทำฟาร์มกุ้ง ส่งผลทำให้อาชีพของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป บางคนตัดสินใจทิ้งบ้านและครอบครัวเข้าเมืองไปหางานทำ

ปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งการพัฒนา จากผู้นำชุมชนที่ริเริ่มชักชวนชาวบ้านให้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยการรวมกลุ่มอาชีพที่มีจุดขายเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่พอเพียงมาขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน

การทำงานที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกเกิดความรัก ความสามัคคี กลายเป็นความเข็มแข็งที่เกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นเเนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทะเลน้อย

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ โพสต์ยืนยันจะทุ่มเททำงาน ติดแฮชแท็ก #เดินหน้าประเทศไทย
บทความถัดไปราชกิจจาประกาศ ปลดนามสกุลไฮโซ “ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ” พ้นบุคคลล้มละลาย