การเปิด สัญญา รถไฟฟ้า สาย‘สีเขียว’ กับ ผลสะเทือน

คอลัมน์หน้า 3 : การเปิด สัญญา รถไฟฟ้า สาย‘สีเขียว’ กับ ผลสะเทือน

การตัดสินใจ “ร่วม” ระหว่าง 1 กรุงเทพมหานคร กับ 1 กรุงเทพธนาคม ในการเปิดสัญญาโครงการรถไฟฟ้า “สายสีเขียว”

เป็น “คุณ” มากด้วย “ความหมาย”

ความหมายสำคัญอยู่ที่การทำให้ “กรุงเทพมหานคร” ดำรงอยู่อย่าง “โปร่งใส” สามารถ “ตรวจสอบ” ได้

ความหมายนี้สร้าง “ความต่าง” อย่างสำคัญ

ไม่เพียงความต่างต่อท่าทีและบทบาทของ “ผู้ว่าฯกทม.” ในกาลอดีต ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ไม่ว่าจะเป็น ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ที่ว่าเป็น “คุณ” เป็นเรื่องในเชิง “นโยบาย”

เพราะเมื่อรายละเอียดของ “สัญญา” ได้รับการเปิดเผย บรรดาความข้องใจที่เคยมีก็ค่อยๆ ได้รับการสะสาง

ก่อให้เกิด “พัฒนาการ” ในทาง “ความคิด”

ที่ผ่านมา สังคมถูกทำให้คิดและประเมินว่าปัญหาอันเนื่องแต่โครงการรถไฟฟ้า “สายสีเขียว” เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

ทั้งๆ ที่ความจริง เกี่ยวข้องในหลายส่วน

เมื่อเป็นกรุงเทพมหานครก็ย่อมเกี่ยวกับ “มหาดไทย” เมื่อเป็นรถไฟฟ้าก็ย่อมเกี่ยวกับ “คมนาคม”

ไม่ว่าเรื่อง “โครงสร้าง” ไม่ว่าเรื่อง “หนี้สิน”

แต่ในห้วงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเริ่มจาก “ค่าโดยสาร” ขยายและกระจายไปถึงเงื่อนงำของ “สัญญา”

เรามองเห็นแต่ภาพ “สุขุมพันธุ์” ภาพ “อัศวิน”

แม้เมื่อผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว หากฟังจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ประสานเข้ากับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เหมือนกับเป็นเรื่องของ “ชัชชาติ”

ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง “เผือกร้อน” ไม่ว่าในเรื่องของโครงสร้าง ไม่ว่าในเรื่องของหนี้สินที่พอกพูนจำนวนมากขึ้นๆ

เป็นเรื่องอันเนื่องแต่ “คสช.”

หากไม่มีคำสั่งของ คสช.ตามอำนาจแห่ง “มาตรา 44” เข้ามา ไฉนจะมีเรื่องของโครงสร้าง เรื่องของหนี้สินได้เล่า

การไปของ “สุขุมพันธุ์” การมาของ “อัศวิน”

ล้วนแวดล้อมด้วยอำนาจของ คสช. เป็นไปตามคำสั่งและการลงนามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครบถ้วน

แล้วเหตุใดจึงโยนให้ “ชัชชาติ” คนเดียว

จึงถูกต้องแล้วที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะเปิดเผย “สัญญา” และทำให้ “สังคม” ได้รับรู้ร่วมกันในสภาพความเป็นจริง

ความเป็นจริงที่ “รัฐบาล” ต้อง “รับผิดชอบ” ด้วย

คำว่า “ความรับผิดชอบ” ในที่นี้มิได้เป็นเรื่องในทาง “นามธรรม” ตรงกันข้าม เป็นเรื่องของวิธีวิทยาในการบริหารจัดการ

แปร “นามธรรม” ไปสู่ “รูปธรรม”

หากรัฐบาลไม่เข้ามา “รับผิดชอบ” และทำหน้าที่ประสาน บริหารจัดการ ปัญหา “รถไฟฟ้า” ไม่ว่าสายสีใดก็ไม่ราบรื่น

ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คิดอย่างไร

อ่าน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon