ศึกชิง 7 เก้าอี้ กสทช. เดือด! วันเดียวแห่สมัคร 22 คน

ศึกชิง 7 เก้าอี้ กสทช. เดือด! วันเดียวแห่สมัคร 22 คน

วันที่ 27 ตุลาคม​ 2563 รายงานข่าวจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งว่า ตามที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตามพระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.)​ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้านๆ ละ 1 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ 3.ด้านกิจการโทรคมนาคม 4.ด้านวิศวกรรม 5.ด้านกฎหมาย 6.ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2563

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง​ : มาตามนัด ‘ฐากร’​ ควงลูกหม้อสมัครชิง กก.กสทช.

ตบเท้าสมัคร กก.กสทช. 20 คน ‘โทรคมฯ-กฎหมาย-ผู้บริโภค’ เนื้อหอมสุด

ประเดิมสมัคร กสทช. วันแรก แค่ 2 ‘นักวิชาการ’ จี้ใช้สูตรผสม คนเก่า-ใหม่

ทั้งนี้​ ผลการรับสมัครพบว่า มีบุคคลในแวดวงโทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา กรรมการ​ กสทช. ทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็น วันที่ 14-26 ตุลาคม จำนวน 37 คน และวันที่ 27 ตุลาคม จำนวน 22 คน ได้แก่ 1.นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อายุ 53 ปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านวิศวกรรม) 2.นายกฤษดา โรจนสุวรรณ อายุ 60 ปี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านกฎหมาย) 3.พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง อายุ 61 ปี อดีต​หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม กองทัพบก (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

4.พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ อายุ 59 ปี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพเรือ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 5.นายชัยยงค์ พัวพงศกร อายุ 62 ปี ที่ปรึกษาด้านระบบสมาร์ทกริด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (สมัครด้านวิศวกรรม) 6.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อายุ 54 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท​ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)​ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 7.พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อายุ 60 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 8.พลอากาศตรี เพียร โตท่าโรง อายุ 66 ปี อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (สมัครด้านวิศวกรรม)

9.รองศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร อายุ 44 ปี อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์) 10.นายพัชระ สารพิมพา อายุ 55 ปี สื่อมวลชนอิสระ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 11.นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อายุ 48 ปี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 12.พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร อายุ 57 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

13.นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช อายุ 64 ปี กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม/สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 14.นางสาวจินตนันนท์ ชญาตร์ ศุภมิตร อายุ 54 ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 15.นายพรชัย เสมแจ้ง อายุ 45 ปี อดีตนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 16.นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อายุ 56 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

17.ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล อายุ 59 ปี กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครด้านกฎหมาย) 18.พลเอก มโน นุชเกษม อายุ 56 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 19.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

20.รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ อายุ 43 ปี รองศาสตราจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์) 21.พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ์ อายุ 48 ปี รองผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) และ 22.พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป อายุ 55 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย/อดีตรองเจ้ากรมข่าวทหาร (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“สุทิน”จวกข้อเสนอประชามติ นายกฯควรลาออกหรือไม่ ชี้ไม่มีใครทำกัน ?
บทความถัดไป‘หมอวรงค์’ เยือน ‘สวนลุม’ บอก สันติไม่หวังปะทะ นัด 31 ต.ค. ค้านแก้ รธน.