กพร.ดันซอฟต์โลนกระตุ้นปรับปรุงโรงงานหลอมเศษโลหะ

กพร.ดันซอฟต์โลนกระตุ้นปรับปรุงโรงงานหลอมเศษโลหะ ยกระดับคุณภาพอากาศของประเทศไทย

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” ว่า กพร. ได้ดำเนินโครงการ Green Scrap Metal Thailand หรือโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะปรับปรุงโรงงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมของไทยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เนื่องจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ประเภทที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพอนามัยของประชาชน

อ่านข่าว กพร.ยันอนุญาตบ.อัคราสำรวจแร่ทองคำ ไม่ได้แลกถอนฟ้องคดีอนุญาโตตุลาการ

โดยมาตรการระยะสั้นที่จะดำเนินการในปีนี้ คือ การเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ผ่านโรงงานต้นแบบ การมอบรางวัลให้แก่โรงงานที่ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกมาตรการทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินในการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสถานประกอบการที่จะลงทุนปรับปรุงกระบวนการ

ส่วนมาตรการระยะยาวที่จะดำเนินการต่อไป คือ การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่นำแนวทางเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด มาประยุกต์ใช้ การกำหนดค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรน ซึ่งเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ จากโรงงานหลอมเศษโลหะ การจัดตั้งกองทุนพัฒนา BAT/BEP สำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ และการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีการผลิตสำหรับโรงงานตั้งใหม่หรือขยายกำลังการผลิต โดยคาดว่าจะสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะให้มีการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อลดมลพิษจากการผลิตได้มากกว่า 2,000 ราย และช่วยลดการปลดปล่อย U-POPs จากโรงงานได้มากกว่าร้อยละ 20

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘รัฐสภา’ เคาะ ทำประชามติร่าง รธน. จะผ่านต่อเมื่อมีคนออกมาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่ง
บทความถัดไปศาลเบรกประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงแก่งคอย–กลางดง และ ปางอโศก–บันไดม้า