สคร. เผยการเบิกจ่ายงบลงทุน มิ.ย.64 ยังเป็นไปตามแผน เบิกจ่ายสะสม 101%

ภาพจาก facebook สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

สคร. เผยการเบิกจ่ายงบลงทุน มิ.ย.64 ยังเป็นไปตามแผน เบิกจ่ายสะสม 101% เฝ้าติดตามโควิดอย่างใกล้ชิด ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้า รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้สูงสุด อันดับ 1 รฟท.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม เป็นไปตามแผน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 191,891 ล้านบาท หรือคิดเป็น 101% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน 9 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมิถุนายน 2564) 34 แห่ง จำนวน 112,744 ล้านบาท หรือคิดเป็น 98% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และการเบิกจ่ายงบลงทุน 6 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2564 ) 9 แห่ง จำนวน 79,146 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นางปานทิพย์ กล่าวว่า ในเดือนมิถุนายน 2564 รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีและเป็นไปตามแผน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบางโครงการหรือแผนงานเนื่องจากบุคลากรไม่สามารถเข้าพื้นที่ที่อยู่ในเขตควบคุมและเฝ้าระวังเพื่อก่อสร้างหรือตรวจรับงานได้ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ดังนั้น สคร. จึงได้ทำงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด และประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยผลักดันโครงการลงทุน ของรัฐวิสาหกิจที่ยังสามารถดำเนินการได้ และเตรียมความพร้อมการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564 รัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน สูงสูด 5 อันดับแรก คือ 1.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่ายได้ 33,701 ล้านบาท คิดเป็น 105% ของแผน 2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เบิกจ่ายได้ 30,130 ล้านบาท คิดเป็น 105% ของแผน 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่ายได 14,919 ล้านบาท คิดเป็น 111% ของแผน 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบิกจ่ายได้ 14,549 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผน และ 5.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เบิกจ่ายได้ 11,455 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผน

น.ส.ปิยวรรณกล่าวว่า โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ของ รฟท. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี ของ รฟม. และแผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 12 ของ กฟน. ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร และโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ของ รฟท. และแผนก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ (ระยะที่ 2) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image