เริ่มแล้ว การประมูลวงโคจรดาวเทียม กสทช. เอกชนมาพร้อมกันทั้ง 3 บริษัท

เริ่มแล้ว การประมูลวงโคจรดาวเทียม กสทช. เอกชนมาพร้อมกันทั้ง 3 บริษัท

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดให้มีการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (แพ็กเกจ)

โดยมีคณะกรรมการ กสทช.เข้าร่วมด้วย 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ กสทช พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต , รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. และพล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. ส่วนนายต่อพงศ์ เสบานนท์ กรรมการ กสทช.ไม่ได้มา เนื่องจากป่วย

พร้อมด้วยมีตัวแทนผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัท ที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าประมูล ได้แก่ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที และ บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งตัวแทนผู้บริหารจาก 3 บริษัทที่เข้าประมูล เริ่มทยอยมาถึงสำนักงาน กสทช.ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยผู้บริหารบริษัทแรกที่มาถึง คือ สเปซเทคอินโนเวชั่น จำกัด โดยมีนายปฐมภพ สุวรรณศิริ นำทีม ตามด้วยผู้บริหารบริษัทพร้อมเทคนิคอล และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) นำโดยนายสรรพชัยย์ หุวะนันท์ กรรมการผูัจัดการใหญ่ เอ็นที

Advertisement

โดย เมื่อเวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.กล่าวในพิธีเปิดว่า นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในการนำสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมหรือข่ายงานดาวเทียมที่ประเทศไทยมีอยู่เดิมจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียู มาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยรักษาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และการประมูลสิทธิการเข้าใช้ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งเสริมการใช้งาน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ ไอโอที และต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี 5จี และ 6จี ในอนาคต

Advertisement

ต่อมา ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ได้จับสลากลำดับการจับสลากห้องประมูลและซองยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของตัวแทนผู้มีสิทธิประมูล ดังนี้ ลำดับ ที่ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ลำดับที่ 2 บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด และลำดับที่ 3 บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด

โดยตัวแทนผู้บริหารจากทั้งสามบริษัทที่มีสิทธิประมูล ได้ จับสลากห้องประมูล และซองยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ด ได้แก่ บริษัท เอ็นที จับสลากได้ ห้องประมูลที่ 2 และซองที่ 5 บริษัท พร้อม เทคนิคคอล จับสลากได้ ห้องประมูลที่ 1 และซองที่ 9 ส่วน บริษัท สเปซ เทค จับสลากได้ห้องประมูลที่ 3 และซองที่ 1

นอกจากนี้ เวลาประมาณ 09.10 น. คณะกรรมการได้ จับสลากลำดับการประมูลวงโคจรดาวเทียม ได้แก่ ลำดับที่ 1 วงโคจรดาวเทียม ชุดที่ 4 วงโคจรที่ 126E ราคาขั้นต่ำที่ 8,644,000 บาท ลำดับที่ 2 ชุดที่ 3 วงโคจรที่ 119.5E แถะ 120E ราคาขั้นต่ำที่ 397,532,000 บาท โดยวง โคจรนี้มีความต้องการสูงเพราะเป็นเพียงแพกเกจเดียวที่มีโครงข่ายด้านบรอดแบรนด์

ลำดับที่ 3 ชุดที่ 5 วงโคจรที่ 142E ราคาขั้นต่ำที่ 189,385,000 บาท ลำดับที่ 4 ชุดที่ 2 วงโคจรที่ 785E ราคาขั้นต่ำาที่ 360,017,000 บาท และขั้นราคา (ประมูล) 18,000,850 บาท โดยครอบคลุมพื้นที่ประเทศพม่า และอินเดีย และลำดับสุดท้าย คือ ชุดที่ 1 โคจรที่ 50.5E และ 51E ราคาขั้นต่ำที่ 374,156,000 บาท โดยมี เงื่อนไขว่าจะต้องขึ้นใช้งานดาวเทียมภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยวงโคจรนี้ครอบคุลมพื้นที่ประเทศอาหรับ

ทั้งนี้ การประมูลครั้งนี้ ใช้วิธี Sequential Ascending Clock Auction กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องตัดสินใจตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในแต่ละรอบเวลาระยะเคาะประมูล 20 นาที ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้นครั้งละ 5% ของราคาขั้นต่ำ โดยผู้ชนะ ได้รับใบอนุญาตมีระยะเวลา 20 ปี

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image