กรมบัญชีกลาง เพิ่ม 2 รพ.เบิกจ่ายตรงผ่านเป๋าตัง ภายในมี.ค.นี้

กรมบัญชีกลาง เพิ่ม 2 รพ.เบิกจ่ายตรงผ่านเป๋าตัง ภายในมี.ค.นี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว

โดยดำเนินการเป็นโครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการแล้วจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลสระบุรี และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

“สำหรับผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,095 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7.05 ล้านบาท โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผลการใช้สิทธิมากที่สุด จำนวน 3,434 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 6.03 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 427 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 6.69 แสนบาท” น.ส.กุลยา กล่าว

Advertisement

โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและการประสานงานจากสถานพยาบาลจำนวนหลายแห่ง เพื่อขออนุญาตเข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางและอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการเพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มกราคม-มีนาคม) จะมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและพร้อมให้บริการเพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานกระเป๋าสุขภาพได้ ก่อนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล และสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีแผน ที่จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ โดยปรับปรุงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกภายในเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเบิกจ่ายตรงให้ สำหรับการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล ให้สอดรับกับแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายโควิด 19 ต่อไปด้วย

Advertisement

 

 

อ่านข่าวน่าสนใจ:

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image