องค์การ น.ศ.ขอนแก่น ยกเลิก ‘โซตัส’ ทุกรูปแบบ 18 มิ.ย.เป็นต้นไป เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์

ภาพโดย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องค์การ น.ศ.ขอนแก่น ประกาศยกเลิก ‘โซตัส’ ทุกรูปแบบ 18 มิ.ย.เป็นต้นไป เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์

ห้วงเวลานี้ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทยอยประกาศยกเลิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีส่วนต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยล่าสุดถึงคิวของ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประกาศ ยกเลิกระบบโซตัสทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรม ที่จัดขึ้นในนามองค์การนักศึกษาและองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่วนกลุ่มงานบริหารงานวิทยาเขตหนองคาย จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านๆ มาในการจัดกิจกรรม ในวาระการเข้ามาทำงานประจำปีการศึกษานี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาและร่วมออกแบบกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทำให้คณะทำงานบริหารองค์การนักศึกษาได้ร่วมสร้างกิจกรรมใหม่และปรับเปลี่ยนตามความต้องการนักศึกษาโดยแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่องค์การนักศึกษาได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ องค์การนักศึกษาไม่อนุญาตให้องค์กรที่อยู่ในการดูแลขององค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นระบบโซตัส และองค์การนักศึกษาไม่สนับสนุนระบบโซตัสในทุกรูปแบบ ในทุกหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น

ในการจัดกิจกรรมจะไม่เป็นการบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการกระทำที่เป็นการกดขี่ กดดัน ด้วยคำพูด หรือการกระทำใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิในการเป็นมนุษย์ หากนักศึกษาท่านใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งได้ที่กล่องข้อความเพจองค์การนักศึกษา ทั้งเพจหลักและเพจส่วนกลุ่มงานบริหารงานวิทยาเขตหนองคาย เพื่อตรวจสอบรวมถึงแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

สุดท้ายนี้ ถึงนักศึกษาที่เคารพรักทุกคน องค์การนักศึกษาจะพยายามทำกิจกรรมให้เพื่อนนักศึกษาทุกคนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ กิจกรรมที่เราจะจัดขึ้น ทุกการเปลี่ยนแปลงมักจะมีอุปสรรคเป็นด่านแรกเสมอ แต่ อน.เชื่อว่า มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกองค์กรร่วมทำไปด้วยกัน 🧡

#อนมข65
#องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น2565

Advertisement

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image