เปิด 10 อันดับ โรงเรียนเอกชน ที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย 

เปิด 10 อันดับ โรงเรียนเอกชน ที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.)  เปิดเผยกับ “มติชนออนไลน์” ว่า ปัจจุบันโรงเรียนเอกชน อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็นโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ มีรายละเอียดดังนี้

 • โรงเรียนในระบบ มี 3 ประเภท ได้แก่ สามัญศึกษา นานาชาติ และอาชีวศึกษา
 • โรงเรียนนอกระบบ มี 7 ประเภท ได้แก่ สอนศาสนา ศิลปะและกีฬา วิชาชีพ กวดวิชา สร้างเสริมทักษะชีวิต สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

ทาง ปส.กช. ได้รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชน ที่มีอยู่ทั้งหมด 3,000 กว่าแห่ง พบ 10 อันดับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่สอนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนมากที่สุด ดังนี้

อันดับ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนทั้งหมด 6,947 คน

Advertisement
  • แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา 475 คน ประถมศึกษา 3,210 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,663 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,599 คน

อันดับ 2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ปราจีนบุรี มีนักเรียนทั้งหมด 5,987 คน

  • แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา 1,111 คน ประถมศึกษา 2,532 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,399 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 945 คน

อันดับ 3 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา มีนักเรียนทั้งหมด 5,954 คน

  • แบ่งเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น 3,025 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,929 คน

อันดับ 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา มีนักเรียนทั้งหมด 5,769 คน

Advertisement
  • แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา 504 คน ประถมศึกษา 2,239 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,472 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,531 คน

อันดับ 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนทั้งหมด 5,670 คน

  • แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา 340 คน ประถมศึกษา 2,298 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,336 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,673 คน

อันดับ 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี มีนักเรียนทั้งหมด 5,448 คน

  • แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา 892 คน ประถมศึกษา 3,061 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 854 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 568 คน

อันดับ 7 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช มีนักเรียนทั้งหมด 5,357 คน

  • แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา 510 คน ประถมศึกษา 1,152 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 2,081 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,614 คน

อันดับ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนทั้งหมด 5,251 คน

  • แบ่งเป็น ประถมศึกษา 2,897 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,146 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,208 คน

อันดับ 9 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนทั้งหมด 5,144 คน

  • แบ่งเป็น ประถมศึกษา 2,589 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,298 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,257 คน

อันดับ 10 โรงเรียนสำเร็จวิทยา จ.สระแก้ว มีนักเรียนทั้งหมด 5,111 คน

  • แบ่งเป็น เตรียมอนุบาล 66 คน ก่อนประถมศึกษา 1,018 คน ประถมศึกษา 2,868 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1,159 คน

หมายเหตุ ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image