‘กยศ.-กรอ.’ ฟ้องลูกหนี้เพิ่ม 1.4 แสน ค้างจ่าย 1.5 หมื่นล.เผยผู้กู้ผิดนัดพุ่ง 2.1 ล้านราย

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กยศ.ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนยื่นกู้ยืมเงิน กยศ.และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้กู้ยืมแล้ว 371,489 ราย แบ่งเป็น กยศ. 309,124 ราย กรอ. 62,365 ราย โดยในปีการศึกษา 2560 กยศ.ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับการกู้ยืม กยศ.และ กรอ.รวม 35,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืมประมาณ 750,000 ราย แบ่งเป็น ผู้กู้รายเก่า 500,000 ราย ผู้กู้รายใหม่ 250,000 ราย ส่วนความคืบหน้าในการติดตามผู้กู้ที่ค้างชำระนั้น กองทุนฯ มีผลการชำระหนี้ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้ปีการศึกษา 2560 และ 2561 กองทุนฯ ไม่ต้องพึ่งงบฯ แผ่นดินในการปล่อยกู้ แต่หากต่อไปผู้กู้ไม่มาชำระหนี้ ก็อาจส่งผลต่อการกู้ยืมในอนาคต ปัจจุบันกองทุนฯ มีผู้กู้ กยศ.และ กรอ.มากกว่า 5.2 ล้านราย วงเงินกู้ยืม 5.5 แสนล้านบาท มีผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย ดำเนินคดีกับผู้กู้แล้วประมาณ 1.1 ล้านราย อยู่ระหว่างติดตามหนี้ 1.2 ล้านราย มีผู้ชำระหนี้ และปิดบัญชีแล้วประมาณ 6.7 แสนราย

“สำหรับปี 2560 กองทุนฯ ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 4 ปี 5 งวด แล้ว 142,850 ราย แบ่งเป็น ผู้กู้ กยศ. 122,861 ราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 13,807 ล้านบาท และ กรอ. 19,989 ราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 1,266 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผมไม่อยากให้ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องครั้งนี้กังวล และขอให้เข้ามาไกล่เกลี่ยตามวันเวลาที่นัดหมาย เพราะกองทุนฯ ยังให้โอกาสผ่อนชำระได้อีกเป็นเวลา 9 ปี ในอนาคต พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ให้อำนาจกองทุนฯ ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ ของกองทุนฯ เพื่อรองรับกฎหมายฉบับใหม่ รวมถึง ต้องกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรนายจ้าง และหน่วยงานอื่นๆ และเตรียมความพร้อมของระบบนำส่งเงินชำระหนี้ ทั้งนี้ เมื่อกองทุนฯ ได้ข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานต่างๆ กองทุนฯ จะแจ้งนายจ้างให้ทราบ และเมื่อนายจ้างได้รับทราบการแจ้งจากกองทุนฯ แล้ว นายจ้างมีหน้าที่หักเงินได้ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้คืนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.ต่อไป” นายชัยณรงค์กล่าว

นายชัยณรงค์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การกู้ยืม กรอ.ปีการศึกษา 2560 เปิดให้กู้ก่อนที่ พ.ร.บ.กองทุนฯ ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ โดยในการกู้ยืมในปีการศึกษา 2561 จะเป็นการผสานกองทุน กยศ.และ กรอ.เข้าด้วยกันรวมเป็น กยศ.กองทุนเดียว มีการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ คือ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image