วธ.สรุปยอดผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 60 วัน กว่า 4 ล้านคน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้พิการ พระภิกษุ สามเณร และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2560 รวม 60 วัน ปรากฏว่ามีผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งหมด 4,000,086 รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ/สามเณรและแม่ชี 23,499 รูป/คน วีลแชร์ 58,185 คน ผู้พิการ 5,183 คน กลุ่มชาติพันธุ์ 320 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 61,203 คน ซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 96 ประเทศ โดยประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมัน จีน อเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศส รวมทั้งสื่อมวลชน 2,106 คน ประชาชน 3,096,163 คน และนักเรียนและนักศึกษา 753,427 คน


“วธ.ได้จัดพิมพ์และแจกแผ่นพับนำชมนิทรรศการฯ ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงได้จัดพิมพ์และแจกโปสการ์ดที่ระลึกโดยคัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และภาพพระเมรุมาศ อาคารประกอบและภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศมาจัดพิมพ์ 2 รอบโดยจัดพิมพ์รอบละ 9 แบบ รวม 18 แบบ ทั้งนี้ วธ.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งทหาร ตำรวจและพลเรือนที่มาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย รวมกว่า 3,900 คนต่อวัน รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการดูแลประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจนสิ้นสุดระยะเวลาเข้าชม ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” นายวีระกล่าว