จ.ม.มาแล้ว! ธรรมศาสตร์เรียก ‘เคท ครั้งพิบูลย์’ เป็นอาจารย์ หลังศาลปกครองสั่งจ้างใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ‘Kath Khangpiboon’ ของ เคท ครั้งพิบูลย์ หรือ นายคฑาวุธ ครั้งพิบูลย์ เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ได้รับจดหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เรียกรายงานตัวเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลังจากเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้แสดงเข้าไปแสดงความยินดีในเฟซบุ๊กของเคทเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่เคท ครั้งพิบูลย์ ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางหลังจากสอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ แต่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติไม่ว่าจ้างโดยให้เหตุผลว่า เคทมีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต่อมา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ บ. 447/2558 ระบุว่า เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องที่ไม่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และมีข้อสังเกตและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เรียกเคทไปทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ตามที่สอบคัดเลือกได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

(อ่านข่าว ศาล ปค.สั่ง ม.ธรรมศาสตร์ จ้าง ‘เคท’ เป็นอาจารย์ใน 60 วัน(คลิป))

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในหลวง มีพระราชสาส์นยินดี ‘ปูติน’ โอกาสเข้ารับตำแหน่งปธน.รัสเซียสมัยที่ 4
บทความถัดไปบก.ลายจุดเผย 3 นโยบายเด่น ‘พรรคเกรียน’ จัดการหมาจร-ปฏิรูปโรงเรียน-ระบบขยะ ชี้ลงรายละเอียดเป็นรูปธรรม